Akdeniz Kelerleri: Alt Bölgesel Eylem Planı (SubRAP)
Kuzey Doğu Akdeniz

Akdeniz, kelergiller ailesinden kritik tehlike altında olan ve dağılım alanları örtüşen üç türe ev sahipliği yapıyor:
Squatina aculeata Çivili Keler
Squatina oculata Benekli Keler
Squatina squatina Keler
Akdeniz Kelerleri: Bölgesel Eylem Planı (Gordon ve ark., 2019), bu esrarengiz türlerin popülasyonlarını yeniden güçlendirmeye yardımcı olacak bir yol haritası ortaya koymaktadır. Plan, paydaşları tehdit altındaki bu üç türün karşılaştığı zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya davet eden bir mesaj görevi görür. 20’den fazla ülkenin ve bölgenin kıyısı bulunduğu Akdeniz’in karmaşık doğası gereği, kelerleri koruma
kapasitesi oluşturmak için işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Alt bölgesel eylem planları (SubRAP), öncelikli bölgelere özel yaklaşımlar benimsemenin yolunu açarak, hükümetler ve endüstri de dahil olmak üzere bölgesel paydaşlar dahil edilerek atılacak adımların daha eşgüdümlü olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Eylem planı için lütfen tıklayınız