Bu Balığa Dikkat Ediniz..Balon Balığı

BU BALIĞA DİKKAT EDİNİZ….. BALON BALIĞI

Balon balığı olarak bilinen bu tür Kızıldeniz’den Doğu Akdeniz ve Türkiye sularına giren balık zehirlidir. Bu nedenle yemeyiniz. Balığın bazı özellikleri aşağıdadır.

Lagocephalus sceleratus (Gmelin 1788)

İngilizce: Elongated puffer

Familya Özellikleri;

İki ayrı yan çizgiye sahiptir. Altta olan yan çizgi deri katlanmasının altında bulunur.
Kuyruk sapı dardır.
Kuyruk yüzgeci hilal şeklindedir.
Burnun her iki tarafında az gelişmiş bir papilla ile birlikte iki adet burun deliği bulunur.
Vücudun gerisinde pul bulunmaz
Tüm okyanuslarda bulunur.
Tür özellikleri;

· Şişkin olmadığı hallerde uzun ince bir vücut yapısına sahiptir.

· Başta, başın arkasında ve vücudun gerisinde kuyruğa kadar dikenler bulunur.

· Dorsal Yüzgeç Işınları 11-13, Anal yüzgeç Işınları 9-12, Pektoral yüzgeç ışınları 16-18 adettir.

· Tüketilmesi açısından zehirli bir türdür.

Habitat özellikleri;

kayalıklarında bulunur.
Demersaldir. 10 ila 50m derinliklerde bulunur.(100m’de tespit edilmiştir.)
Beslenmesi;

Bentik omurgasızlarla ile beslenir.
Üremesi;

Yumurtalar ve Larvalar pelajiktir.
Dünya üzerindeki dağılımı;

İndo-Pasifik kökenli bir türdür. Kızıldeniz’den Akdeniz’e Süveyş Kanalı yoluyla göç etmiştir. Türkiye ve İsrail tarafından birçok birey yakalanmıştır.