Ulusal Denizanası Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

I. ULUSAL DENİZANASI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
20-21 Mayıs 2011, Bodrum, Muğla

Toplantı katılımcılarının bir kısmı toplu halde

1) 20 Mayıs 2011 tarihinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde yapılan Çalıştay; sabah 09:30’da başlayıp, 5 oturumla 17:30’da sona erdi.

2) Çalıştay’a katılan uzmanların göndermiş oldukları makaleler; “WORKSHOP ON JELLYFISH AND OTHER GELATINOUS SPECIES IN TURKISH MARINE WATERS” adlı kitap’ta TÜDAV’ın desteği ile basıldı ve bu kitap bütün katılımcılara dağıtıldı.

3) Çalıştay’ın genel tartışma ve değerlendirme bölümünde ;Türkiye sularında bulunan bütün denizanaları için Türkçe isimlendirme yapılması önerisi kabul edilerek;

Aurelia aurita için AY DENİZANASI
Rhizostoma pulmo için DENİZ CİĞERİ DENİZANASI
Pelagia noctiluca için MOR SOKAR DENİZANASI
Cotylorhiza tuberculata için MAVİŞ DENİZANASI
Chrysaora hysoscella için PUSULA DENİZANASI
Cassiopea andromeda için TERS-DÜZ DENİZANASI
Rhopilema nomadica için GÖÇMEN DENİZANASI
Phyllorhiza punctata için BEYAZ NOKTALI DENİZANASI
isimlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

4) Sağlık açısından zehirli denizanalarının insan vücudun da meydana getirdiği olumsuz etkilere dikkat çekilerek halk sağlığı açısından denizanalarının insan vücudunda meydana getirdiği zararların hastaneler de “Böcek sokması” olarak değil, “Denizanası yaralanması” olarak kayıt altına alınması gerekliliği için halk sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yapılması önerildi.

5) UlusalDenizanası İzleme Programı (www.denizanasi.org) için ortak bilgi alış-verişi ve ihbar bildirimi yapılmasına, bu bildirimlerden doğacak yayınlar için etik kural ve protokollere uygun davranılmasına, ayrıca bu konuda bir protokol geliştirilmesine karar verildi.

6) Balıkçılar için denizanalarının balıkçılıkla olan ilişkisi ve önemi ile ilgili daha çok bilgi aktarılmasına ve bu konuda eğitici toplantılar yapılması önerildi.

7) İklim değişikliği, kirlenme, besin zincirindeki değişimler nedeniyle ülkemiz sularında gözlemlenen denizanalarının Ekosisteme, Balıkçılığa, Turizme, Halk sağlığına ve denizel faaliyetlerde bulunanlara olan etkilerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesini teşvik edici çalışmalar yapılması önerilirken, bu konunun önem ve ciddiyetini daha geniş kitlelere aktarılmasına karar verildi.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Prof. Dr. Cemal Turan

Çalıştay Başkanı

Bildiriler kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.

İÇİNDEKİLER

Jellyfish Bycatch Data by Purse Seine, Trawl and Net Fisheries during March-April 2011 in the Mediterranean Coast of Turkey

C. Turan, M. Gürlek, B. Özbalcılar, D. Yağlıoğlu, D. Ergüden, B. Öztürk, M. Güngör

Reproduction Dynamics of Beroe ovata Mayer 1912 in Sinop Harbour

L. Bat, Z. Birinci-Özdemir, F. Üstün, H.H. Satılmış, F. Şahin

The Eco- Physiology, Abundance and Vertical Distribution of Pleurobrachia pileus (O. F. Müller, 1776) off Trabzon, the South Eastern Black Sea, during 2001-2002

R.E. Mazlum K. Seyhan

Distribution of Gelatinous Zooplankton in the Southern Marmara Sea during 2006-2007

M. İşinibilir

Daily Reproduction of Beroe ovata Mayer 1912 (Ctenophore: Tentaculata) in Sinop Coasts of the Black Sea, Turkey

H.H. Satılmış, L.Bat, F. Üstün, F. Şahin, Z.Birinci-Özdemir

The New Location Record of Cassiopea andromeda (Forsskål, 1775) from the Gulf of Antalya, Levantine coast of Turkey, Eastern Mediterranean

M. Çardak, E. Özgür Özbek, T. Kebapçıoğlu

A Familiar Organism in Muğla Region Cotylorhiza tuberculata (Maori, 1778)

N. Gülşahin, A.N. Tarkan

Recent Occurrence of Indopacific Jellyfish Rhopilema nomadica in North–Eastern Levantine Sea

S. Sakınan

Jellyfish Monitoring Programme in North Cyprus

B.A. Çiçek

Occurrence and Abundance of Lessepsian Jellyfish Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) in Iskenderun Bay, the Northeastern Mediterranean Sea

C.Turan, B. Özbalcılar, D. Ergüden, N. Uygur

Importance of Jellyfishes and Their Distribution around the Çanakkale Strait

M. Alparslan, S. Doğu, B. Özalp

The Winter Aggregation of Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) in the Gulf of Antalya, Levantine coast of Turkey, Eastern Mediterranean

Mine Çardak, Elif Özgür Özbek, Turhan Kebapçıoğlu

A Short Note on the Jellyfish at the Gökçeada Island, the North Aegean Sea, Turkey

Bayram Öztürk, Bülent Topaloğlu

Progresses In Turkish Jellywatch Programme

Cemal Turan