KAMUOYU DUYURUSU

21. 07.2020

URLA’DAKİ YUNUS ÖLÜMLERİ HAKKINDA

Vakfımıza ihbarı 17 Temmuz 2020 tarihinde gelen Urla’da karaya vuran yunus, ileri derecede bozulmuş erkek bir afalina bireyidir. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla sol yanal tarafında iri bir yara mevcuttur, ancak ileri derece bozulduğundan bunun sebebinin ne olduğu veya öldükten önce veya sonra olup olmadığının anlaşılması mümkün değildir. Bunun dışında yerel medyada tek kare fotoğrafı yer alan aynı bölgedeki başka bir vaka yine ileri derecede bozulmuş bir afalina bireyidir, ancak herhangi bir ateşli silahla yaralanma izi görülmemektedir. Sosyal medyada konu hakkında dolaşan mevcut diğer fotoğrafın ise, 2018 tarihinde Bodrum’da karaya vuran bir bireye ait olduğu anlaşılmaktadır.  Bu iki afalina bireyi dışında bazı haberlerde iddia edildiği gibi diğer vakalar hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Prensip olarak ölüm sebebini anlamaya yönelik nekropsi yapmadığımız vakalar üzerine açıklama yayımlamamıza rağmen, vakanın gündemde kalması bu duyuruyu zorunlu kılmıştır. Bir nekropsi sonucunda ölüm sebebi anlaşılsa bile çoğu zaman bu sebebi yaratan durumların anlaşılması çok zordur. Örneğin, bir yunusun ölüm sebebi boğulma olabilir ama boğulmayı yaratan durum her zaman anlaşılamayabilir. Karaya vuran yunuslarda görülen ölüm nedenlerinde başı çeken sebepler; balıkçılık sırasında tesadüfi ağa yakalanma ve salgın hastalıklar gibi nedenlerken, kasti öldürme son sıralarda yer almaktadır. Ölen yunus deniz yüzeyinde sürüklenirken genellikle deniz kuşlarının yarattığı delikler veya dalga etkisinde karaya sürtünmeden dolayı oluşan yaralar, karkasın zaman içerisinden bozulmasından dolayı bunların büyümesi karaya vurduğunda kurşun yarasına benzemesine neden olmaktadır.

Ancak vurulan hayvanlar yok mudur? Elbette vardır ve tespit ettiğimiz vakaları anında devletin ilgili kurumlarına bildirip kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu konuyla ilgili balıkçı teknelerinde ateşli silahların bulundurulmasının yasaklanması için imza kampanyamız da halen devam etmektedir. www.change.org/silahsizbalikcilik

Vakfımız yıllardan beri karaya vuran yunuslar ve yunus ölümleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu süreçte ateşli silahlarla vurulmadığı halde “vuruldu” haberi yapılan bir çok yunus vakası görmemize rağmen, fotoğrafı dahi olmayan yunuslar üzerine “vuruldu” haberlerinin yapıldığını ilk defa görüyoruz. Her yunus ölümünün sebebinin anlaşılması için nekropsi yapılması şart iken sadece duyumlar üzerine yetkili mercilerin ve STK’ların açıklama yapmalarını hayretle karşılıyoruz. Ancak konuyla ilgili toplum duyarlılığını artmış olmasını ise son derece değerli buluyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.