MARMARA DENİZİ 2010 SEMPOZYUMU

25-26 Eylül 2010, İstanbul

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından 25-26 Eylül 2010 tarihlerinde Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma 150‘yi aşkın kişi ve kuruluş temsilcisi katılmış, ayrıca 63 makale sunulmuştur. Ayrıca sempozyum kitabı basılarak katılımcılara dağıtılmıştır.

Sempozyuma Prof. Nadia Pinardi ve Sayın Kerem Kemerli davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Pinardi, F. Marsilli’nin İstanbul Boğazı üzerinde 1681 de başlayan ve dünyada ilk oşinografi çalışmalardan biri sayılan boğazlardaki su bütçesi ve akıntı konusunda Marsilli’nin gözlem ve çalışmalarını anlatmıştır. Kerem Kemerli ise Türk kamuoyunda çok az bilinen ve son yüz yılın en büyük petrol sızıntısı olarak nitelendirilen Meksika Körfezi’ndeki petrolün temizleme operasyonlarını anlatmıştır.

Toplantıya devlet kurumlarından da katılım olmuş, vakıf tarafından yürütülen Lüfer balığı koruma kampanyasına katkı verilmiştir. Yine, Lüfer balığı konusunda da bir oturum yapılmıştır.

Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin boyutları, müsilaj oluşumu, bakteri kirliliği ve halk sağlığı açısından yaratacağı tehlikeler uzmanlara tarafından dile getirilmiştir.

Marmara Denizi balıkçılığında sona gelindiği vurgulanarak, aşırı ve kaçak avcılığın önlenmesi, kaçak trol avcılığının kontrol altına alınması, balıkçılığa kapalı koruma alanların oluşturulması konularında da mutabakata varılmıştır.

Türk Boğazları’ndaki artan gemi trafiği ve tehlikeli yük geçişleri konusunda sağlam verilere dayalı ve karmaşık senaryoları içeren riskler konusunda çalışmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Özellikle olası kazalarda can, mal, ekonomik, ekolojik ve diğer tahribatların neden olacağı zararlar ve bunları önlemek için nelerin nasıl ve hangi araçlarla yapılacağı konusunda çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Marmara Denizi’ndeki olası depremle ilgili yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması gerekliliği de üzerinde durulan başka bir konu olmuştur. Ayrıca, Marmara denizi çukurlukların isimlendirilmesi konusundaki gelişmeler olumlu karşılanmıştır.

Genel olarak ise, Marmara Denizi’nin korunması için bütün paydaşları içine alan bir eylem planı yapılması gerekliliği üzerinde mutabakata varılmıştır. Sempozyumda, Marmara’nın korunmasının aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz’in korunmasına da katkıda bulunulacağı vurgulanmıştır.

Daha fazla bilimsel veri ihtiyacına vurgu yapılarak ve vakfımıza başarılı çalışmaların devamı konusundaki dilek ve temennilerinden sonra sempozyum sona ermiştir.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu, başta Bakırköy belediye başkanlığına, toplantıya bildirili ve bildirisiz olarak katılan herkese, destek olan bütün sponsorlara teşekkürü bir borç bilir.

Sempozyum bildiriler kitabını edinmek için vakıfla irtibata geçebilirsiniz.


Marmara Denizi 2010 Sempozyumu katılımcılarından bir kısmı toplu halde.


Kont Marsili’nin varisi Prof. Nadia Pinardi sempozyumun davetli konuşmacılarından biriydi.


Toplantının davetli konuşmacılarından Prof. Dr. Emin Özsoy Marsili’nin çalışmaları hakkında sunum yaptı.


Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Bayram Öztürk Marmara Denizi hakkında önemli veriler sundu.


Prof. Dr. Mümtaz Soysal Sempozyumun onur konuklarından biriydi.


Vakfımız Genel Kurul Üyelerinden Prof. Dr. Kasım Cemal Güven plaket alanlar arasındaydı.


Sempozyumuna en büyük katkıyı sunanlardan Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ateş Ünal Erzen adına plaketini Kültür ve sanat işleri Müdürü Sn. Özcan Bilir aldı.


Toplantı sırasında Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Bayram Öztürk basına bilgi verdi.


İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülşen Altuğ Marmara Denizi’nde Mikrobiyolojik kirlilik hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.