İstanbul Boğazı, sahip olduğu coğrafi konumu ve oşinografik özellikleri sebebiyle, Karadeniz ile Akdeniz biyotası için biyolojik koridor, bariyer ve aklimatizasyon görevlerini üstlenmektedir. Bu görevlere ek olarak, barındırdığı birçok yerli, göçmen ve yabancı türden dolayı İstanbul Boğazı’nın çok iyi bilinmesi ve korunması gerekmektedir.

TÜDAV olarak bu önemli yaşam alanını kullanan canlıları tespit etmek için, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde yaşayan türler üzerine yapılan bilimsel çalışmaları inceliyoruz. Geçmişten günümüze kadar kayda alınmış denizel türleri derleyerek, türlerin korunmasını hedefleyen bir biyoçeşitlilik atlası oluşturuyoruz. Eskiden sahip olunan türlerin kayıtları toplanarak, İstanbul Boğazı’nın zaman içerisindeki biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekilmek istenmektedir. Atlas içerisinde, İstanbul Boğazı’na çeşitli nedenler sonucunda giriş yapmış yabancı ve istilacı türler de gösterilmektedir. İçerik olarak; türlerin listesi, TÜDAV arşivindeki fotoğraflar ve dağılım alanlarının gösterildiği haritalar yer almaktadır.