TÜDAV, İstanbul Boğazı’nda 1930 yılından beri kaydı tutulmuş sıcaklık, tuzluluk, PH ve çözünmüş oksijen gibi oşinografik ölçüm verilerini toplamaktadır. Amacımız; uzun erimli  veri toplayarak,  özellikle  iklim değişikliği  ve  dar boğazların oşinografisi konusunda  tarihsel ve güncel  verileri  bir araya getirip  araştırmacılara sunmaktır.