Marakeş Toplantısı

Akdeniz Çevre ve Kıyısal Alanlarının Korunmasına Yönelik Barselona Sözleşmesi ve Ek Maddelerine Taraf Ülkelerin 16. Toplantısı – 3 – 5 Kasım 2009, Marakeş, Fas

Toplantı, bir önceki buluşmada seçilmiş olan heyet Başkanı, UNEP yetkilileri ve Fas Enerji, Madencilik, Su ve Çevre Bakanlığı temsilcisinin yaptıkları konuşmalarla açılmış; ardından Marakeş Deklarasyonunun taslak maddeleri gözden geçirilmiştir. Ülke temsilcilerinin ve Bölgesel, Uluslararası ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının eleştiri ve önerileri doğrultusunda her madde tek tek ele alınarak Marakeş Beyannamesi hazır hale getirilmiştir. Kararlar arasında İtalya’dan iki, Fransa ve Fas’tan da birer Deniz Koruma Alanı’nın SPAMI (Akdeniz’e özgü Özel Çevre Koruma Alanı) listesine alınması kabul edilmiştir.

Bakanlık oturumuna ayrılan ikinci günde, bu toplantının temasını oluşturan Küresel Isınma konusu uzmanlar tarafından ele alınmış, ardından bakanlık temsilcileri ülkelerinde küresel ısınmaya karşı alınan önlemler ve yapılan faaliyetleri anlatmışlardır.

Marakeş Beyannamesi, küresel ısınmaya karşı adaptasyonu sağlamak amacıyla bölgesel işbirliği çağrısı taşımaktadır. Bunun yanı sıra, Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde sağlanan işbirliğinin güçlendirilmesiyle Akdeniz’deki Bölgesel Çevre Yönetiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bir yandan da bölgedeki tüm aktör ve kuruluşlar sinerji oluşturmaya, tekrardan kaçınmaya ve kaynakların etkin kullanımını sağlamaya çağrılmıştır.

Toplantı boyunca çeşitli yan etkinlikler düzenlenmiş ve bunlardan birinde RAC/SPA liderliğinde başlatılan bir proje anlatılmıştır. Proje ulusal suların ötesinde kalan denizel alanların korunması ve her türlü SPAMI’lerden bir ağ oluşturma amacını taşmaktadır. RAC/SPA, ülkeleri ve STK’ları SPAMI’leri belirlemek üzere cesaretlendirmiş ve bu konuda desteğini sunmuştur.

TÜDAV toplantıdaki tek akredite Ulusal STK olarak çevre ve doğal kaynaklarla ilgili kararların alınmasını değerlendirmiş ve takip etmiştir.