6. ACCOBAMS Bilimsel Komite Toplantısı

ACCOBAMS Toplantısının altıncısı 11-13 Ocak 2010 tarihlerinde Kasablanka, Fas’da gerçekleşmiştir. TÜDAV, 2008 yılından beri ACCOBAMS ortaklarındandır. Dr. Ayaka Amaha Öztürk, biyoçeşitlilik danışmanımız, vakfımızı temsilen toplantıya katılmıştır. Üç gün süren bu toplantıda, Karadeniz ve Akdeniz’de bulunan cetaceanları korumaya yönelik birçok konu tartışılmıştır. Karadeniz Stok Yapısı, Deniz Koruma Alanları, antropojenik sesler ve gemilerin bu türleri yaralamaları ile ilgili öneriler yapılmıştır. Bu önerilerin hepsi Kasım 2010’da düzenlenecek olan ACCOBAMS tarafları toplantısında değerlendirilecektir.