SHORE: EmpOweR Students as the Agents of ChangE

“SHORE: EmpOweR Students as the Agents of ChangE” projesi, Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen ve okyanus bilincini artırma misyonuna adanmış bir Avrupa Birliği projesi olup öğrencileri, öğretmenleri ve okulları harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, 10 ülkeden 14 ortaklı bir konsorsiyumun bir parçasıdır ve Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri Bölgesi ve Ren Nehri Bölgesi bölgelerini kapsamaktadır. Projenin koordinatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi yapmaktadır ve proje toplamda 36 ay sürecektir.

Proje kapsamında, her bölgedeki eğitimcilere ve okullara “Mavi Müfredat” hakkında rehberlik ve bilgi sağlanacak, bu da onların projelerini geliştirmelerine, uygulamalarını oluşturmalarına ve eğitim stratejileri oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Proje süresi boyunca üç açık çağrı dönemi düzenlenecek ve başarılı okulların mavi projelerini desteklemek için finansal destek sağlanacaktır. Ayrıca, SHORE sadece hibe sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitimcilerin sürdürülebilir ve mavi eğitim konusundaki bilgi seviyelerini artırmaları ve mesleki gelişimlerini desteklemek için materyal ve eğitim sunacaktır.

SHORE, toplum katılımının önemini kabul etmekte ve bu amaçla ilköğretim ve orta öğretim okullarıyla sınırlı olmayan, aynı zamanda farklı paydaşları içeren sergiler, çalıştaylar, atölyeler, eğitimler, seminerler ve buluşmalar düzenleyerek daha geniş bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Okulların projelerinin takibi ve sanal bir öğrenme ortamının sağlanması amacıyla dijital platform oluşturulacaktır ve proje boyunca üretilen tüm materyaller, bu platform aracılığıyla halkın erişimine açılacaktır. Ayrıca, her okul döneminin sonunda bu dijital platformda uluslararası bir halk oylaması yapılacak ve “Okyanus Elçisi/Yılın Okuryazarı” ödülü ile onurlandırılacak en iyi okul projesi belirlenecektir. Bu girişim, farkındalığı artırmayı, katılımı genişletmeyi ve daha geniş bir kitle tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

TÜDAV, proje ortaklarından biri olarak, proje kapsamında Türkiye’nin ilgili bölgelerinde eğitimcilerin, öğrencilerin, okulların ve diğer paydaşların okyanus okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir. Bu ortak çabaların bir sonucu olarak, SHORE, okyanus okuryazarlığını artırma ve küresel ölçekte okyanusların korunmasına yönelik farkındalığı teşvik etme konusunda önemli bir adım atmış olacaktır.