Karadeniz’in Sağlıklı ve Dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyüme’nin Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon (BRIDGE-BS)

AB Ufuk2020 Programı Mavi Büyüme konulu çağrısı kapsamında kabul alan BRIDGE-BS projesi başladı. Proje, Karadeniz ülkelerinden 33 kuruluşun katılımıyla ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Karadeniz ekosistemleri insan kaynaklı baskı unsurlarının ötrofikasyon, oksijen düzeyinin azalması, aşırı balık avcılığı ve yabancı türlerin istilası gibi çok sayıda olumsuz etkisi altındadır. BRIDGE-BS projesi, iklim ve insan kaynaklı baskıların Karadeniz ekosistem servisleri üzerindeki etkilerini anlamak ve tahmin etmek için gerekli tahmin araçlarını ve kapasitelerini geliştirecektir. Sürdürülebilir mavi ekonominin geliştirilebileceği, güvenli bir çalışma alanı belirlemek için ekosistem servislerinin stres faktörlerine verdikleri yanıtlar haritalanacak, izlenecek ve modellenecektir.

Proje ortaklarından TÜDAV, proje kapsamında başta Türk Boğazlar Bölgesi’nde olmak üzere denizel araştırmalar yürütecek ve okyanus okur-yazarlığını arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürecektir.

BRIDGE-BS websitesi

BRIDGE-BS Twitter

BRIDGE-BS Facebook

BRIDGE-BS YouTube