Akdeniz’in ısınması izleniyor

Akdeniz Bilim Komisyonu Tropikal Sinyal Programı Akdeniz’in Tropikleşmesini izliyor. Akdeniz’e kıyısı olan 15 ülkeden 21 bilim adamının katıldığı programın amacı güvenilir ve sürekliliği olan verilerle küresel ısınmanın Akdeniz Canlı topluluklarına etkisinin izlenmesini sağlamak. Program kapsamında seçilmiş olan ölçüm istasyonlarına uzun süreli veri kayıt cihazları yerleştirildi. Bu bölgelerdeki sıcaklık değişimine hassas olan türlerle birlikte bu veriler de kayıt altına alınacak.

Programın bilimsel hedefleri:

Yerli veya yabancı sıcak sever türlerin yerli soğuk su türlerinin yerini alması; coğrafik dağılımının ve dağılım derinliğinin belirlenmesi.
Deniz canlılarının, kitlesel veya tür bazında ölümlerinin ve salgınların belirlenmesi.
Canlıların dağılımında görülen değişimlerin hidro-klimatik koşullarla ilişkisinin yerinde (in-situ) belirlenmesidir.
Bu hedeflere ulaşmak için Akdeniz’in kıyısal bölgesinde deniz suyu sıcaklığının profilini çıkarmak amacı ile Akdeniz kıyılarında beşer metre derinlik aralığında 5-35 m. ler arasına mikro veri toplayıcılar (data logger) yerleştirilmiştir.


Akdeniz’de kıyısal alanda veri toplama üniteleri.

Ülkemizde program sorumlusu olarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı görev almaktadır. Prof. Dr. B. Öztürk başkanlığındaki ekip 2011 yılı içinde Hatay, Bodrum ve Gökçeada’ya veri toplama üniteleri yerleştirmiş ve veri kayıt işlemleri başlamıştır. Toplam beş yıl sürmesi planlanan bu çalışmada projenin gelişimi kapsamında Marmara Denizi ve Karadeniz’e de veri toplayıcılar yerleştirilmesi planlanmaktadır.


TÜDAV ekibinin Veri ünitesi (Data Logger) yerleştirme çalışması.


Veri ünitesinin özel yöntemle yerleştirilmesi.


Yerleştirilen veri toplama üniteleri 5 yıl boyunca ölçüm yapacak.