TUDAV MEDPAN toplantısında Akdeniz’de 2 açıkdeniz koruma alanı ilan edilmesini istedi

SPA/BD (Özel Koruma Alanları/Biyolojik Çeşitlilik) Protokolü, Akdeniz’e özgü öneme sahip Özel Koruma Alanları (SPAMI) oluşturulmasında en önemli belgedir. 2003’te Barselona Sözleşmesince kabul edilmiş olan SAP-BIO (Akdeniz Denizel ve Kıyısal Biyolojik Çeşitliliğinin korunması için Stratejik Eylem Planı), Açık Denizleri de kapsayacak şekilde, kıyıdan uzaktaki alanlarda, pelajik ekosistemler, hassas türler, denizaltı dağları ve kanyonları öncelikli olmak üzere koruma alanları oluşturulmasını belirtmektedir. TÜDAV Doğu Akdeniz bölgesinde iki denizaltı dağı için SPAMI önerisi getirmiştir.

Finike (Anaximander) Denizaltı Dağları aktif çamur volkanizması ve gaz hidratları oluşumu açısından önemli bir bölgedir. Jeolojik olarak Güneybatı Türkiye’nin devamlılığı olan bir oluşumdur. Bu bölgede, çamur volkanları ile birlikte gaz sızıntıları ve volkan bacalarına özgü fauna (tüplü kurtlar, çiftkabuklu yumuşakçalar ve kemosentetik bakteriler gibi) bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu bölge pelajik balıklar açısından önemli bir yumurtlama alanı olan, Antalya anaforu ve Rodos döngüsü arasındaki alana çok yakındır. IUCN tarafından durumu henüz belirlenmemiş olan birçok derin deniz balık türü ile birlikte ticari önemi yüksek bazı karides türleri bu bölgede örneklenmiştir. Risso yunusu adıyla bilinen bir memeli türünün beslendiği bir derin deniz kafadanbacaklısı olan Abralia veranyi de buradan örneklenmiştir. Bu denizaltı dağı, son zamanlarda uluslararası balıkçılık uygulamalarının neden olduğu tehdit altındadır.

Akdeniz (Eratosthenes) denizaltı dağı ise, scleractinia mercanları, derin deniz kabukluları, süngerler ve başka çeşitli canlılardan oluşan denizel biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir alandır. GFCM (Akdeniz Balıkçılık Genel Komisyonu) da bu bölge için 2006/3 sayılı tavisye kararı ile balıkçılğı yasaklamış ve hassas derin deniz ekosisteminin korunması için, Balıkçılıktan Kısıtlanan Alan (FRA) oluşturmuştur. Bununla beraber, Uluslararası kaçak avcılık, gemi taşımacılığı kaynaklı kirlilik, açık deniz petrol ve doğalgaz arama çalışmaları gibi uygulamalar bu bakir alan için tehdit oluşturmaktadır.

Finike ve Akdeniz Denizaltı Dağları, Doğu Akdeniz’de izole sualtı adacıkları gibidir ve kıyıdan açık denize doğru atlama taşı vazifesi görmeleri bakımından, bu iki bakir ve zengin bölgenin tam korunması sağlanmalıdır.