Zararlı Deniz Canlıları

Aurelia aurita

Ay denizanası (Moon jellyfish)

Okyanus ve denizlerde yayılış gösteren Aurelia aurita türü Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Türkiye’de Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de bulunur. Zehirsiz denizanalarından olan bu tür genellikle denizlerin kirli bölgelerinde, sahil kıyılarında görülürler. Nadiren acı sularda da bulunabilirler. Aurelia aurita üyelerinin yüzlercesi hatta binlercesi bir arada sığlık yerlerde yayılış gösterirler. Bu şekilde oluşturdukları yığınlar ağ atımını zorlaştığından dolayı balıkçılık olumsuz etkilenmektedir. Geniş sığ alanlarda yaşayanları fırtınalarla karaya vurdukların ise sahiller de hem görüntü itibariyle hem de çürümeleri esnasında kötü koku yaymalarından dolayı hoş olmayan durumlar ortaya çıkar.

Phyllorhiza punctata

Beyaz noktalı denizanası (White-spotted jellyfish)

Batı Pasifik için yerli bir türdür. Zehirsiz denizanaları türlerinden birisidir. Tuzluluk ve sıcaklığa karşı geniş bir tolerans yeteneği vardır. Genelde Brezilya, Havai ve Meksika körfezi kıyılarında görünen türün 2009 yılında İsrail kıyılarından ilk bildirimi gelmiştir.

Synanceia verrucosa

Kızıldeniz Kökenli Taşbalığı (Stone Fish)

Yumurtalık açıklarında (İskenderun Körfezi) yakalanan bir adet taşbalığı (Synanceia verrucosa Bloch and Schneider, 1801) bireyi, Türkiye’den ilk, tüm Akdeniz’den ise ikinci defa rapor edilmektedir. Dikenlerinde taşıdıkları kuvvetli zehir ile bilinen taşbalıkları, bölgede başarılı popülasyonlar oluşturması durumunda insan sağlığı açısından potansiyel tehlike arz etmektedir.

Pterois miles

Kızıldeniz Kökenli Aslan Balığı (Lionfish)

Büyüklüğü 15-35 cm’dir. En fazla 50 cm olabilirler. Zehirli bir türdür. Balıklarla beslenirler. 50 m derinliğe kadar mercan ve kayalıklarda yaşarlar. Tek başlarına ya da küçük gruplar halinde avlanırlar. Yumurta ve larvaları planktoniktir. Süveyş kanalı yoluyla Kızıldeniz ‘den Akdeniz’e giriş yapmışlardır. Ülkemiz sularında bulunmaktadır.

Lagocephalus sceleratus

Kızıldeniz’den Balon Balığı (Elongated puffer)

Balon balığı olarak bilinen bu tür Kızıldeniz’den Doğu Akdeniz ve Türkiye sularına giren balık zehirlidir. Şişkin olmadığı hallerde uzun ince bir vücut yapısına sahiptir. Başta, başın arkasında ve vücudun gerisinde kuyruğa kadar dikenler bulunur. Tüketilmesi açısından zehirli bir türdür. Kayalıklarında bulunur. 10 ila 50 m derinliklerde bulunur (100 m’de tespit edilmiştir). Dünya üzerindeki dağılımı; İndo-Pasifik kökenli bir türdür. Kızıldeniz’den Akdeniz’e Süveyş Kanalı yoluyla göç etmiştir. Türkiye ve İsrail tarafından birçok birey yakalanmıştır.

Conus geographus

Zehirli deniz canlılarından Koni salyangozu (Cone Shell)

Avustralya, Asya Pasifiği ve Endonezya’da yaşan ve zehirli bir canlı olan bu canlılar gündüzleri suda kumda saklanırlar, geceleri ise avlanmak için suda gezinirler. Kancaları içinde zehir bulunduran iğne taşırlar ve zehirleri ile bir insanı çok kısa bir süre içerisinde öldürebilirler.

Plotosus lineatus

Striped eel catfish

Akdeniz’in doğusunda, Hint okyanusunda ve Pasifik Okyanusu’nun batısında görülen ve genellikle mercan resiflerinde, haliçlerde bulunan bir türdür.