COASTLEARN-BLACKSEA Projesi Başladı

TÜDAV’ın da Ortaklarından olduğu COASTLEARN-BLACKSEA Projesi başladı.

Sinop İl Özel İdaresi’nin Koordinatörlüğünde TÜDAV’ın da ortaklarından biri olduğu ve Leonardo da Vinci Yaşam Boyu Eğitim Programı kapsamında yer alan COASTLEARN-BLACK SEA, Karadeniz Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eğitimi Projesi başlangıç toplantısı 21-23 Aralık 2010 tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Vakfımız adına Genel Sekreter Yard.Doç.Dr. Bülent Topaloğlu’nun katıldığı projeye ülkemizden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’de katılıyor. Ayrıca Sinop temsilcimiz Doç.Dr. Murat Sezgin’in de görev aldığı projede Bulgaristan ve Romanya’nın Kıyı alanları yönetim birimleri ve STK’ları yer almakta. İki yıl sürecek olan proje çalışmaları Türkiye Bulgaristan ve Romanya’da eş zamanlı yürütülecek.


COASTLEARN BLACK SEA Programı başlangıç toplantısı Sinop Vira Otel’de yapıldı.


COASTLEARN projesinin Bulgaristan ve Hollanda’dan katılantemsilcilerin yanı sıra Vakfımız adına Genel Sekreterimiz de bir sunum yaptı.