Karadeniz Bölgesi’nde Bütünleşik Kıyısal Alan Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi (ICZM)

Kıyısal kaynakları uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir biçimde kullanmak için ekonomik, sosyal ve çevresel öğelerin birbirleriyle koordinasyonunu sağlayacak bir yönetim yaklaşımı gereklidir. Bütünleşik Kıyısal Alan Yönetimi, doğal kaynakların kullanımı ile sosyoekonomik gelişim arasındaki en iyi dengeyi sağlayacak politikaları oluşturmayı hedefler. Bütünleşik Kıyısal Alan Yönetimi, kıyısal bölgede gerçekleştirilecek tüm projelerin fizibilitesini bilimsel verilerin ışığında inceler. Bu bilimsel veriler yalnızca temel bilimlerden değil, ayrıca sosyal bilimlerden de gelmektedir.

Bütünleşik Kıyısal Alan Yönetimi’nin Türkiye’deki genel hedefleri;
-İlgili bütün sektörleri kapsayan, kıyısal alanların dengeli bir biçimde kullanılmasını teşvik edecek, bütünleşik bir politika ve karar alma süreci geliştirmek;
-Kıyısal alanların mevcut kullanımlarını ve bu kullanımların kıyısal çevreye etkilerini bütün yönleriyle belirlemek;
-Sistemli gözlemler yaparak ve mevcut kıyısal projelerin çevreye etkilerini göz önünde bulundurarak kıyısal alan yönetiminde önleyici ve koruyucu bir yaklaşım benimsemek;
-Doğal kaynakları ve çevresel etkileşimi temel alan; kirlilik, denizel erozyon ve kıyısal ile denizel alanların kullanımına bağlı olarak yaşam alanı kayıpları gibi değişiklikleri yansıtan, yönetim modellerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek,
-Bireylerin, toplumların ve organizasyonların bilgiye erişimini sağlamak; onları planlama ve karar alma süreçlerine dahil etmek ve kendi görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamaktır.

Karadeniz Bölgesi’nde Bütünleşik Kıyısal Alan Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi, Romanya Bölgesel Gelişim ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Sinop Belediyesi, Türkiye’deki asıl paydaştır. Türkiye’deki diğer paydaşlar Rize Üniversitesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve Kastamonu Valiliği’dir. Proje süresi iki yıldır ve yönetim planı modelinin bölgeye uygulanması asıl hedeftir.