Türkiye Denizlerinde Zararlı Deniz Canlıları Çalıştayı

Son yıllarda denizlerimiz yabancı, göçmen türler tarafından istila edilmektedir. Bunların bir kısmı zehirli olup dalgıçlarımız, balıkçılarımız tarafından yeterince tanınmamakta, bu durum da çeşitli yaralanmalara yol açmaktadır. Özellikle bazı kıyılarımızda kitlesel boyutlarda rastlanan zehirli denizanaları turizmi olumsuz etkilemekte, bu bölgelerimizde çok miktarda yaralanmalarla karşılaşılmaktadır.

5 Mayıs 2014 tarihinde Bodrum’da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Derneği (SHTD) ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından “TÜRKİYE DENİZLERİNDE ZARARLI DENİZ CANLILARI” konulu bir günlük çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay’a aşağıdaki konularda uzmanlar davet edilerek konu bütün boyutlarıyla incelenecektir. Konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların yapması gereken çalışmalar yanında bir çalışma grubu kurulması da planlanmaktadır. Çalıştay sunumları bir kitap halinde basılacaktır.

1. Türkiye sularında yaşayan ve dışarıdan gelen zehirli deniz canlılarının değerlendirilmesi
2. Türkiye sularında bulunan zehirli deniz canlılarının toksikolojisi ve toksik özellikleri
3. Ulusal Deniz Anası Projesi ve çıktıları
4. Halk sağlığı açısından zehirli deniz canlıları ve alınması gerekli tedbirler
5. Sualtı Hekimliği açısından zehirli deniz canlıları, ilk yardım ve yapılması gerekenler
6. Kıyı belediyeleri ve zehirli deniz canlılarıyla mücadele yöntemleri
7. Ulusal veri bankası oluşturma çabaları
8. Zararlı deniz canlılarının turizme olabilecek etkisi