TÜDAV deniz memelileri danışmanı Dr. Ayaka Amaha Öztürk, 7-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleşen ACCOBAMS Bölgesel Çalıştayı’na Bilimsel Komitenin Başkan Yardımcısı olarak katıldı. Çalıştayın ana hedefi, ACCOBAMS stratejilerinin orta vadede değerlendirilmesi ve gelecek üç yıllık çalışma planın tartışılmasıydı.