2. Dolfinaryum Toplantısı

İkinci Dolfinaryum (Deniz Memelileri Parkı) Toplantısı

Belek 18.02.2010

Deniz ekosisteminde benzersiz önem taşıyan yunus ve balinaların ülkemiz sularında korunması ve ilgili kurumlar ile yerel halka yönelik bilincinin oluşturulması için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Türkiye’de var olan Dolfinaryumlarda mevcut durumu incelemekte ve hayvanlar için mümkün olan en iyi koşulların sağlanması için ilgili kurumlara yönelik toplantılar düzenlemektedir. Troy Dolphinarium’un desteği ile gerçekleşen İkinci Dolphinarium toplantısında; ülkemizde var olan dolfinaryumların sayıları, mevcut durumları, barındırdıkları hayvan türleri, havuzları gibi, standartlarının oluşturulması gerekliliğini ve bu kurumlarda bulunan hayvanların refah düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca, Yunus terapi ve yunus rehabilitasyon konularını tartışmaya açılmıştır. Yunus terapi konusunda ziyaretçi arşivlerinin tutulmasının ve bu arşivlerin eksiksiz olarak ilgili kurumlara verilmesinin önemi vurgulanmıştır. Dolfinaryumdaki standartların belirlenmesi toplantının ana gündemini oluşturmak ile birlikte bu standartların oluşturulmasındaki ilk basamağın dolfinaryumların kendisi olduğuna, toplanan verilerin bilim adamlarının gözetiminden geçtikten sonra devletin ilgili kurumlarına sunulması gerekliliğinden bahsedilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı, ‘Hayvan Hakları Koruma’ sunumu ile hayvanları koruma kanunundan bahsetmiştir. Koruma ağının kurulması gerekliliğini ancak Türkiye’de hayvan hakları konusunun gelişemediğini vurgulamışlardır. Toplantının diğer bir gündemini oluşturan ‘Yunus Rehabilitasyon’ konusunda ise tam bir görüş birliğine varılamamış olunmasına rağmen konunun gündeme getirilmesiyle bu konuda özel bir çalışma yapılmasının gerektiği ortaya çıkmıştır. Toplantının hedefleri arasında, ilgili kurumları bir araya getirerek dolfinaryumlarda bulunan deniz memelilerinin en iyi koşullarda barındırılabilmesi için temel koşulları oluşturmakta bulunmaktadır. Ayrıca bu benzersiz hayvanların doğal habitatlarında yaşaması ve dolfinaryumlar için yakalanmaması da toplantıda ele alınmıştır.