ACCOBAMS Anlaşması Yürürlüğe Girdi!

Vakıf olarak 2009 yılından beri partneri olduğumuz ACCOBAMS Anlaşması (Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma) sonunda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi!