ULUSAL DENİZANASI ve BENZERİ TÜRLERİ İZLEME PROGRAMI

Sevgili Deniz Severler,

Son yıllarda, iklim değişikliği ve besin ağındaki değişimlerle birlikte Akdeniz ve Karadeniz’de yoğun denizanası artışları görülmektedir. Bu artışların yanında Süveyş Kanalı yoluyla gelen ve “Lessepsian türler” adı verilen denizlerimiz için yeni denizanaları ülkemizin bulunduğu Doğu Akdeniz Havzasında güncel ve önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu denizanaları ve benzeri canlılar balık ağlarının gözlerini tıkamakta, balıkçılığımıza zarar vermektedir. Diğer yandan, denize girenler zehirli ve yakıcı denizanaları ile temas etmeleri halinde etkilenmekte, özellikle yaşlı ve bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu ise turizmi olumsuz etkilemektedir. Denizanası teması nedeniyle geçen yıllarda hem Avrupa’da hem de ülkemizde binlerce kişinin hastanelere gittiklerini biliyoruz. Bu nedenle, vakfımız ülkemizin kıyılarındaki anormal denizanası patlamalarını, artışlarını, zarar verici etkilerini anlamak, öğrenmek, akademik olarak konuyu bilimsel bir düzleme taşımak ve karar vericilere yol göstermek amacıyla yeni bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma aynı zamanda CIESM’deki denizanaları gözlem projesiyle de uyumludur. Ancak Türkiye sularıyla ilgili veriler tarafımızdan toplanmaktadır. Toplanan verilerin toplayanların da ortak olacakları yayınlarla bilim dünyasına aktarılması amaçlanmaktadır. Elde edilen verilerin kullanımları için sahiplerinden mutlaka izin gerekmektedir ve bu nedenle izin alınacaktır.

Esasen, bu proje Avrupa ülkelerinde “Citizen Science” denilen kolay ve masrafsız bir şekilde toplumsal fayda için veri toplamayı amaçlayan çalışmanın ülkemize uyarlanmış halidir. Bir cep telefonuyla çektiğiniz sizin için olağan veya önemsiz olan bir denizanası veya başka bir canlı deniz bilimciler veya deniz biyologları için birçok bilimsel anlam ve önem taşıyabilir. Bu nedenle projemize destek ülkemizin denizel canlı kaynaklarının bilinmesine, yabancı türlerin etkilerinin anlaşılmasına özetle toplumsal bir faydaya hizmet edecektir. Proje sitesinde (www.yayakarsa.org) yer alan tür bilgilerine veya denizanası ve benzeri canlılarla ilgili postere bakarak bize yardımcı olabilirsiniz. Bunun için fotoğraf ve açıklamalarınızı e-posta ( ; atarak veya yayakarsa.org üzerinden form doldurarak bizimle ilişkiye geçebilirsiniz.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler, unutmayalım bilimsel bilgi altyapısı olmadan yapılan yorumlara itibar etmeyiniz. Bilgi üretilerek ve paylaşılarak topluma yarar sağlar ve yerini bulur.

yayakarsa.org