Marlisco Projesi

MARLISCO Projesi (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and Co-Responsibility), Avrupa denizlerindeki çöpleri azaltmayı sağlayacak sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç yaratmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği (AB) projesidir.

MARLISCO Projesi AB 7. Çerçeve Programı kapsamında 26-27 Temmuz 2012 tarihiden Avrupa Komisyonu DG Research and Innovation öncülüğünde Brüksel’de başlatıldı. 20 ortağı olan projenin lider ortağı İtalya’da yer alan Teramo Belediyesi (Provincia Di Teramo Italy)’dir. 3 yıl sürecek olan projenin başlangıç tarihi 1 Haziran 2012, bitişi tarihi ise 31 Mayıs 2015 olarak belirlenmiştir. Projenin Türkiye’deki ortağı ise Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’dır.

MARLISCO Projesinin temel amacı, Avrupa denizlerindeki çöplerin sosyo-ekolojik sisteme olan etkileri ve doğurduğu olumsuz sonuçları konusunda toplumdaki farklı aktörler arasında farkındalık yaratmak ve ortak bilinç oluşturmak, oluşturulan ortak bilinçle de Avrupa Denizlerindeki çöpleri azaltmaya yönelik çözümler üretmek ve sürdürülebilir bir politika izlemektir.

MARLISCO Projesi kapsamında 15 Avrupa ülkesinde çeşitli çalışmalar ve aktiviteler düzenlenecektir. Bu çalışma ve aktiviteler; endüstri sektörü, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü, deniz bölge komisyonları, AB temsilcileri, yerel belediyeler, vatandaşlar, çevresel faaliyet gösteren STK’lar, okullar ve bilim adamları gibi paydaşları içine katacak şekilde yürütülecektir.
Proje süresince 12 ülkede ulusal tartışmalar düzenlenecek, okullar arası Avrupa video yarışması yapılacak, genç jenerasyona yönelik eğitim aktiviteleri ve araçları hazırlanacak, geniş kitlelere yönelik farkındalık sergileri düzenlenecektir.

Geniş kitlelere ulaşmak için multimedya araçlarının en etkili şekilde kullanılacağı projede; paydaşlar, birbirine entegre olacak, deniz çöplerine dair problemleri çözmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar üretecek ve değerlendirecek, bu üretilen yaklaşımlar başka problemlerin çözümünde de kullanılabilecektir.

Detaylı bilgi almak ve projenin aşamalarını takip etmek için lütfen www.marlisco.eu/ adresini ziyaret ediniz.