“Birinci Ulusal Türkiye kıyılarında Posidonia oceanica (L.) Delile Çalıştayı” T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve RAC/SPA işbirliği ile 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde, Gökçeada’da gerçekleştirildi. Çalıştaya beş farklı üniversite, TÜDAV ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan on sekiz bilim insanı katıldı. Posedonia oceanica’nın biyolojisi, ekolojisi ve dağılımı, Posidonia oceanica ve ilgili komüniteler, Posidonia oceanica‘nın ekolojik kalite biyoindikatörü olarak evrimi ve Posidonia oceanica üzerine yapılmış endüstriyel araştırmaları içeren çalıştay kitabı yayınlandı.

Çalıştay sırasında bu konuda küresel, bölgesel ve ulusal organizasyonlar ve üniversiteler ile olan işbirlikleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından temsil edildi.

Ayrıca deniz çayırlarının korunmasına ilişkin ulusal yasalar üzerine bilimsel yaklaşımlara dayalı tartışmalar yapıldı.

Çalıştayın sonuçları olarak müteakip konular belirtildi;

Türkiye kıyılarında Posidonia çayırları üzerinde birkaç araştırma yürütülmüştür. Posidonia oceanica’nın biyolojisi, ekolojisi, habitat olarak önemine ilişkin veriler, Posidonia oceanica için bir habitat haritası oluşturmak için yeterli değildir. Mevcut araştırmalar bölgeseldir ve İzmir, Ege Denizi çevresinde odaklanmıştır. Bu sebeple İzmir Körfezi izleme araştırmaları için pilot bölge olarak gösterilebilir.

Ayrıca P. oceanica çayırlarının haritalanması ve korunması içi uzun dönemli izleme çalışmaları gerekmektedir. Araştırmalarda MedPosidonia Programı’nın Posidonia oceanica çayırları için izleme sistemleri kurulumu protokolü kullanılacaktır. Yeni projeler ve izleme araştırmaları için yeni finansal kaynaklara ve bilimsel ekiplere ihtiyaç vardır.

Çayırların üzerindeki güncel tehditler, özellikle balıkçılığın Ege Denizi ve Akdeniz’deki etkisi, yeniden incelenmeli ve yasal düzenlemeler Posidonia oceanica çayırları için alt limitler açısından yeniden hazırlanmalıdır.

Çayırların korunması için toplum bilinci oluşturulmalıdır.

Literatür toplamak için Posidonia ile ilgili bir internet sayfası oluşturulabilir ve haritalama araştırmaları uygun araştırmalar kullanılarak başlatılabilir.