KAMU KATILIMI İLE KARADENİZ EKOSİSTEMİ PROJESİ

TÜDAV ‘Kamu Katılımı ile Karadeniz Ekosistemi Projesi’ isimli, Green Balkans STK ortaklığında (Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde CSD-ENV) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen yeni bir proje başlatmıştır. Karadeniz’in biyoçeşitliliğinin önemiyle ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak ve Karadeniz’de biyoçeşitlilik adına veri toplanmasına halkın katılımını sağlamak projenin genel amaçları arasında yer almaktadır. Akıllı telefonlar için bir uygulama ve halkın katılımının ve kullanımının mümkün olduğu veri bankası niteliğinde bir internet sitesi, proje bitiminde elde edilmesi beklenen sonuçlardandır. Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere hazırlanacak uygulama ve internet sitesi için metin, harita ve fotoğraf gibi bilgilerin toplanması, toplanan bilgilerin farklı ülkelerden uzmanlar ile birlikte değerlendirilmesi için çalıştaylar düzenlenmesi, akıllı telefonlar için uygulama ve internet sitesi tasarımı, geliştirilen araçların reklamının yapılması, Karadeniz biyoçeşitliliği konusunda eğitim amaçlı broşürlerin ve proje sonuçları ile geliştirilmiş araçların geniş kitleler tarafından kullanımını test eden el ilanlarının basılması, bu projenin ana aktivitelerindendir. Proje boyunca geliştirilecek olan araçlar, yetişkinler için düzenlenen “bilim kafeleri” gençler ve öğrenciler için düzenlenen yaz okullarında çeşitli etkinliklerle halka tanıtılacaktır. 15 Şubat 2016’dan başlayarak 12 ay boyunca aktif olarak uygulanmıştır.

www.blackseawatch.org

Bu sayfa Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu sayfanın içeriğinden sadece Türk Deniz Araştırmaları Vakfı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.