Karadeniz’de Nesli Azalan Mersin Balığının Korunması Projesi

KARASU MERSİN BALIĞI FESTİVALİ

Mersin Balıklarının korunması sorununu gündeme getirmek üzere 8 Mayıs 2004 tarihinde TÜDAV ve Karasu Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen festival ile yöre halkı ve balıkçılar denizlerin ve deniz canlılarının korunması konusunda bilgilendirildi. Karasu’ya Mersin Balığı bırakıldı. Festival sonrası sahilde çöp toplama kampanyası düzenlendi.


Sayın Erdal Bıçakçı Festival’de konuşma yaparken.


Sayın Levent Şen konuşmasını yaparken.


Festival katılımcıları


Vakfımızın başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk konuşmasını yaparken.


Markalı mersin balıklarından biri doğaya salınırken.

Karasu Mersin Balığı Festivali 8 Mayıs günü, Karasu ilçesi-Yeni Mahalle beldesinde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Karasu Kültür ve Yardımlaşma derneğiyle ortak olarak yapılacaktır.

Bilindiği gibi Mersin balıkları Karadeniz’in en eski fosil balıklarından biridir. Bu balıkların korunması için TÜDAV, 2000 yılından beri Karadeniz de Mersin balıklarının dağılımı, Karadeniz’e dökülen nehirlerin kirlenmeden arındırılması, nehirlerin su bütçelerinin dengelenmesi, mersin balıklarının avcılığının yasaklanarak, yeni kurallara bağlanması, balıkçıların eğitimi gibi konularda kendi olanakları ve uluslar arası kuruluşların desteğiyle çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda Karadeniz’e dökülen nehirlere bırakılacak yavru mersin balıklarının azalan stokları yenileyeceği düşünülerek başta Sakarya, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerine yavru balık atmak için çabalarımız hızlandırılmıştır.

Bu balıkların stoklarının eski hale getirilmesi için yavru balıkların nehirlere atılmasının hızlandırılması, yavru balıkların yakalanmaması ve bunun için balıkçıların bilinçlendirilmesi, nehirlerin kirletilmemesi, yöre halkına çevre ve denizlerin korunması için bilinç kazandırılması festivalin esas amaçları arasındadır.

Festivalde, Mersin balığı ve Karasu konulu birde okullar arası kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmada birinci olana ödül verilecek, daha sonra ise Mersin balıklarıyla ilgili bir film gösterimi yapılacaktır. Gün boyu sürecek olan etkinlik ulusal ve yerel basın/ yayın organlarınca da izlenecektir. Toplantının ayrıntılı programı sizlere daha sonra gönderilecektir.

Mersin balıkların korunması konusunda yapılacak bu etkinlik, bu türün korunması için yerel düzeyde atılan ilk cesur adımdır ve bundan sonraki aşamada Mersin balıklarının Sakarya’da üretilmesi, avcılığın eski haline gelmesi gibi konulara ağırlık verilecektir.

Siz deniz dostlarından festivale katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

KARADENİZ MERSİN BALIKLARI NEDEN KORUNMALI

Karadeniz’de yaşayan Mersin balıklarının stokları son 20 yılda hızla azaldı. Öyle ki 1000 tonlara kadar çıkan üretim artık son yıllarda 10 tona kadar düştü, 1997’de vakfımızın katkısıyla Karadeniz’de ki mersin balıklarının bütün türleri koruma altına alındı. Ancak bu yetmezdi, bu balıkların korunması için daha fazla çaba gerekliydi. Ayrıca, koruma için bir plan da yoktu, sadece 1380 sayılı yasa ve su ürünleri sirkülerleriyle balıklar koruma altındaydı. Yani kağıt üzerinde, oysa gerçek bir koruma planı ve araştırma olmadan bir türün korunması mümkün değil. TÜDAV, 1997-2000 yılları arasında balıkçılara mersin balığı türlerinin korunması için Karadeniz’in bir çok yerinde seminerler verdi, slayt gösterileri yaptı. Sakarya ve Kızılırmak başta olmak üzere bir çok alanda araştırma etkinlikleri düzenledi. 2000-2003 yılları arasında projeye UNDP Katkı verdi ve çalışmalar araştırma, koruma ve eğitim ayaklarıyla devam etti. Bu arada, Mersin balıklarının korunması için balıkçılara gösterilmek üzere bir eğitim filmi yaptık ve Karadeniz’de ki balıkçı birlik ve kooperatiflere dağıtarak kaçak avcılığın önlenmesi için çaba harcadık. Yine afiş, broşür gibi malzemeler bastırarak balıkçıların eğitimine katkıda bulunduk. 2004 yılında ise Mersin balıklarının korunması için Sakarya/ Karasu da bir festival düzenlemeyi planlıyoruz. Sizleri bu çalışma için bizlere yardımcı olmaya çağırıyoruz. Festivale destek verebilir. Katılabilir veya planlama aşamasında bize destek olabilirsiniz.

KARADENİZDE NESLİ AZALAN MERSİN BALIKLARININ KORUNMASI PROJESİ
PROJE BOYUNCA KARADENİZ’DE ELDE EDİLEN MERSİN BALIĞI TÜRLERİ

Huso huso
Acipenser guldenstaedti
Acipenser stellatus
Acipenser sturio

Dünya çevre Günü’nde Sinop’ta TÜDAV üyelerinin kıyı temizleme çalışmaları

Bu çalışma Sinop temsilcimiz Yard. Doç. Murat SEZGİN tarafından organize edilmiştir. Çalışmaya 30 kadar gönüllümüz katılmıştır. Etkinlikte Karadeniz’de korunması gereken türlerden Mersin balıkları hakkında da bilgilendirilme yapılmıştır.