Yerel Gündem 21

Vakfımız tarafından 1997 yılında hazırlanan Yerel Gündem 21 bilgilendirme kitapçığı, Türkiye’nin tüm, ilçe ve belde belediyelerine gönderilmiştir. Yerel Gündem 21 eylem planı çerçevesinde, özellikle iklim değişikliği ve deniz su seviyesindeki yükselme üzerinde durulmuş ve önlemler alınmadığında kıyılarımızı bekleyen olumsuzluklara dikkat çekilmiştir. Kitapçıkta Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Programı tarafından verilen eylem planının konu başlıkları verilmiş ve her yerel yönetimin Yerel Gündem 21 eylem planı hazırlanmasının yasal bir zorunluluk ve gelecek kuşaklar için bir sorumluluk olduğu hatırlatılmıştır.

Yerel Gündem 21 kitapçığı

Denizciler İçin Mavi Flama

Ataköy Marina’ da “Denizcilere Çevre Eğitim Projesi” çerçevesinde 7 Şubat- 28 Şubat 1999 tarihleri arasında bir dizi seminer düzenlenmiştir. Tekne ve yat personelleri, bu proje çerçevesinde denizlerin korunması, kirlenmeye karşı alınması gereken önlemler, önlem alınmadığı takdirde kirlenmenin getireceği sorunlar, denizcilerin çevresel ve yasal sorumlulukları konularında bilgilendirilmiştir.

Eğitimin sonunda, tekne ve yat personellerine “Denizcilere Çevre Eğitimi Projesi Sertifikası” verilmiştir. Bu sertifikaya sahip olan eğitimli denizci çalıştıran tekne ve yatlar ise “Mavi Flama” taşıma hakkını elde etmişlerdir. Denizlerimizde “Mavi Flama” taşıyan tekne ve yatların artması, sorumluluklarını bilen ve denizlerimizi koruyan yatçılarımızın sayılarının çoğaldığının da bir göstergesi olacaktır.

Denizciler için mavi flama katılımcıları

TÜDAV-Club Patara Çevre Eğitim Semineri

14 Kasım 1999 tarihinde Club Patara’nın desteği ile çevre eğitim semineri düzenlenmiştir Kaş-Kalkan Kıyı Alanları Koruma Projesi kapsamında mavi bayrak uygulaması, biyolojik çeşitlilik, deniz memelileri ve korunması gibi konular irdelenmiş ve katılımcılara sertifikaları verilmiştir. Bölgedeki balıkçılar, turizmciler ve eğitim kurumları ile yerel STK’ların katıldığı seminer boyunca TÜDAV uzmanları deniz koruma kavramlarını anlatmışlardır.

Club Patara Çevre Eğitim seminer açılışı

Mavi Okul LIFE projesi

Ölüdeniz Lagünü ve Çevresi Koruma Eylem Programı Life Projesi kapsamında Mobidik dergisi ile birlikte bölgede bir Mavi Okul düzenlenmiştir. Ücretsiz olarak düzenlenen mavi okulda 10-16 yaş gurubundaki çocuklara deniz ekolojisi ve çevre konusunda uygulamalı eğitimler verilmiştir. Yoğun talep gören uygulama sonunda kursu bitirenlere “Bizim Denizlerimiz” kitabı ve sertifikaları törenle verilmiştir.

LIFE projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışması, katılımcı sertifikaları ve eğitim kitabımız

Life projesi kapsamında hazırlanan bu kitap, denizlerimizi ve deniz ve çevre konusundaki güncel sorunları çocuklara yönelik olarak onların dili ile anlatıyor. Geleceğimizin ve ülkemizin güvencesi olan çocuklarımıza deniz sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan 24 sayfalık bu kitap 10.000 adet basılarak ücretsiz olarak dağıtılmış ve Fethiye bölgesinde 5000 ilköğretim öğrencisine denizlerimizin korunması konusunda eğitim verilmiştir.

Balıkçılık Eğitim Seminerleri

Sarıyer Belediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) işbirliğiyle düzenlenen “Balıkçılık ve Su Ürünleri Eğitim Seminerleri’nin ikincisi, Çayırbaşı Gökkuşağı Eğitim Merkezi’nde 9 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

İki ay boyunca gerçekleştirilecek eğitim programında, sürdürülebilir balıkçılık bilincinin geliştirilmesi ve türlerin devamının sağlanması başta olmak üzere pek çok önemli konu işlenmiştir. Temel amacı, halkın mutfağına kadar ulaşabilmek ve dolayısıyla yurttaşlara katkıda bulunarak daha bilinçli tüketici profili oluşturmak olan program; balıkların tadının mevsimsel değişimi, akvaryum bakımı ve akvaryum balıklarının çeşitleri, gırgır ve trol avcılığı, gıda katkı maddelerinin özellikleri, taze-bayat balığın farkları, içme suyu ve kullanma suyu arasındaki farklar, sürdürülebilir ve endüstriyel balıkçılık, deniz kirliliği ve deniz suyu kalitesinin artırılması olmak üzere 8 konu başlığı altında toplanmıştır.

Balıkçılık eğitim seminerine katılanlardan bazıları

Şişme Deniz Canlıları Etkinlikleri

1995 yılından beri Avustralya, İzlanda, İngiltere, Almanya, Şili ve Borneo gibi dünyanın pek çok ülkesindeki okullarda, festivallerde ve farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli etkinliklerde sergilenen gerçek boyutlardaki Yunus ve Balina maketleri Türkiye’de de sergilendi. 2012 yılında Gebze’de, 2013 yılında İstanbul ve Eskişehir’de alışveriş merkezlerinde Türkiye denizlerinde yaşayan balinalardan yunuslara, köpekbalıklarından deniz kaplumbağalarına kadar pek çok tür, denizlerin ve canlıların korunmasına yönelik kısa bilgileri içeren afişler eşliğinde, resim ve boyama etkinlikleri ve karaya vuran yunusların kurtarılması gibi atölye çalışmaları ile en az 10.000 çocuğu ağırladık.

Şişme deniz canlılarının yer aldığı AVM fotoğrafları ve ekibimizin bilgilendirdiği çocuklar

Kış Okulu – Black Sea Watch Etkinlikleri

17 ve 18 Aralık 2016’da TÜDAV Vakfı – “Karadeniz’de Çevre Araştırmaları ile Halkın Katılımı” adlı Black Sea Watch projesi dâhilinde, Karadeniz Grand Şile Otel’de İstanbullu öğrenciler için bir kış okulu düzenledi. TÜDAV uzmanları, Karadeniz’de yayılım gösteren istilacı türleri ve bunların yerel fauna, kirlilik, aşırı avlanma ve balık stokları üzerindeki etkilerini anlattı. Ayrıca, öğrenciler yabancı türler, tehditler ve deniz çöpü hakkında daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldular.

Black Sea Watch Şile Eğitimi

Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerin sonuncusu 14 Şubat 2017 tarihinde Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler önce Karadeniz ve onu tehdit eden etkenler hakkında bilgilendirildikten sonra, proje ekibinden teorik bilgileri öğrenip akıllı telefon uygulaması olan “Gözüm Sende Karadeniz” programı indirerek uygulamanın pratiğini de yaptılar.

Gözüm Sende Karadeniz Eğitimleri

Yunus Gözlem Turları

Vakfımızın kurulduğu zamanlardan beri çoğunlukla çocuklara yönelik ilkbaharda İstanbul Boğazı’nda yunus gözlem turları düzenlemektedir. Bu turlarda katılımcılara Boğazda gözlenebilen üç türün özellikleri, yaşam alanları ve tehdit eden etkenler anlatılmaktadır. Mayıs-Temmuz döneminde yapılan yunus gözlem turlarımız için bizi arayabilirsiniz.

Yunus gözlem turunda katılımcılar ve öğrenciler