Ödüller

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 20. Yıl Bilim ve Basın Ödülleri

26 Kasım 2017 tarihinde vakfımızın 20. yılında Bilim ve Basın Ödülleri verildi. Ödül alan hocalarımız ve basın mensupları; Ali Kurumahmut, Prof.Dr. Emin Özsoy, Prof.Dr. Gökhan Halıcı, Prof.Dr.Maide Çimşit, Prof.Dr.Murat Sezgin, Doç. Dr. Mustafa Yücel, Handan Erdoğan, Gökhan Karakaş ve Serkan Tahmaz oldu.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Sularda İz Bırakanlar 2009 Ödülleri

TÜDAV ve Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu’nun 29 Eylül 2009 tarihli sabah oturumunda ‘Sularda İz Bırakanlar 2009’ ödülleri sahiplerine verilmiştir.

Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ
Merhum KTÜ, Öğretim üyesi ve Rize Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Akuakültür ve Su Ürünleri Sektörünün Gelişmesi konularında yaptığı çalışmalar ve aynı konuda kendisinden sonrakilere ışık tutan temel araştırmaları nedeni ile “Sularda İz Bırakanlar 2009” ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Ercan SARIHAN
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Emekli Dekan ve Öğretim üyesi, Türkiye’de Limnoloji Biliminin Gelişmesi konusunda yaptığı çalışmalar ve aynı konuda kendisinden sonrakilere ışık tutan temel araştırmaları nedeni ile “Sularda İz Bırakanlar 2009” ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Ayşe BOŞGELMEZ
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi, Sularda Vektörel Bulaşmalarla İlgili yaptığı çalışmalar ve aynı konuda kendisinden sonrakilere ışık tutan temel araştırmaları nedeni ile “Sularda İz Bırakanlar 2009” ödülüne layık görülmüştür.

2008 yılında ödül verilmemiştir

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Sularda İz Bırakanlar 2007 Ödülleri

TÜDAV ve AKSAM (Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü) tarafından düzenlenen Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu’nun 16 Mayıs 2007 tarihli sabah oturumunda ‘Sularda İz Bırakanlar 2007’ ödülü sahibine verilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Kuru
Başkent Üniversitesi, Öğretim üyesi. Balık taksonomisi konusunda yaptığı çalışmalar ve aynı konuda kendisinden sonrakilere ışık tutan temel araştırmaları nedeni ile “Sularda İz Bırakanlar 2007” ödülüne layık görülmüştür.

2006 yılında ödül verilmemiştir

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Sularda İz Bırakanlar 2005 Ödülleri

TÜDAV ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Su Günleri 2005 Sempozyumu’nun 29 Eylül 2005 tarihli sabah oturumunda ‘Sularda İz Bırakanlar 2005’ ödülü sahibine verilmiştir.

Prof. Dr. Erol İZDAR
Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü kurucusudur.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Sularda İz Bırakanlar 2004 Ödülleri

TÜDAV ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından düzenlenen Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu’nun 6 Ekim 2004 tarihli sabah oturumunda ‘Sularda İz Bırakanlar 2004’ ödülleri sahiplerine verilmiştir.

1. Ahmet Priştina (İzmir 1952-İzmir 2004)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde; İzmir Körfezi’nin kirlenmesinin önlenmesi ve temizlenmesi konusundaki etkin çalışmaları nedeni ile

2. Dr. Ülkü Merter-Şükrü Genç
Tarım Bakanlığı’nda su kirlenmesi ve su kalitesi ile ilgili altyapı ve organizasyon geliştirme konusunda kurumsal kapasitenin artışını sağlamaları nedeni ile ödüle layık görülmüşlerdir.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Sularda İz Bırakanlar 2003 Ödülleri

TÜDAV ve Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Su Günleri 2003 Sempozyumu’nun 1 Ekim 2003 tarihli sabah oturumunda ‘Sularda İz Bırakanlar 2003’ ödülleri açıklanmıştır.

1. Prof. Dr. Kazım Çeçen (Elazığ 1919-İstanbul 1997)
Hidroelektrik tesislerde büyük sorun olan katı maddelerin uzaklaştırılması için geliştirdiği yeni teknikler ile konusunda Türk Bilim Tarihi’nin oluşturulmasına katkıları nedeni ile

2. Prof. Dr. Selçuk Soyupak
Göllerde çevre kirlenmesinin son boyutlarının göstergesi kabul edilen ötrifikasyon üzerine evrensel düzeydeki model çalışmaları nedeni ile

3. Prof. Dr. Çağatay Güler
Su ve sağlık konusunu ilişkilendiren standardizasyon çabaları ve uygulama düzeyinde yaptığı çalışmaları nedeni ile

4. Nezih Bilecik
Deniz canlıları üzerine araştırma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusundaki çabaları nedeni ile ödüle layık görülmüşlerdir.