Marmara Denizi Çukurlarını İsimlendirme

Neden Türkçe İsimler?

Bütün kıyıları ülkemize ait bir deniz yolu olan Marmara Denizi’nde 1000 m. den daha derin üç adet çukurluk bulunmaktadır. Marmara Denizi’nin jeoloji ve ekolojisinde önemli bir yere sahip olan bu denizel alanlara Türkçe isim koyarak yanlış, farklı ve karışıklığa yol açacak bilgilerin önüne geçilmiş olacaktır. Diğer yandan, Marmara Denizi ve doğa bilimlerine büyük emekleri geçmiş, dünya çapında isim sahibi olmuş hocalarımıza da saygı ve hürmet göstermek istedik. Bu amaçla bir çalışma başlatan vakfımız konu hakkında kamuoyunun eğilimine de önem vermekte ve aşağıdaki önerileri sizlerle paylaşmaktadır. Önerilerinizi eposta, faks veya posta ile bize iletmenizi bekliyoruz. Vakfımız önerilerinizi kabul etmek veya doğrulama zorunda değildir. Açık adres ve isim taşımayan öneriler dikkate alınmayacak ve cevap verilmeyecektir.

a) İHSAN KETİN ÇUKURLUĞU

b) TRAKYA ÇUKURLUĞU

c) Bunların yerine …………………..ÇUKURLUĞU ismini öneriyorum; Çünkü,……………………………..

a) SIRRI ERİNÇ ÇUKURLUĞU

b) MARMARA ÇUKURLUĞU

c) Bunların yerine …………………..ÇUKURLUĞU ismini öneriyorum; Çünkü,……………………………..

a) CURT KOSSWİG ÇUKURLUĞU

b) ANADOLU ÇUKURLUĞU

c) Bunların yerine …………………..ÇUKURLUĞU ismini öneriyorum; Çünkü,……………………………..

Prof. Dr. İhsan Ketin Kimdir? (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0hsan_Ketin)

Prof. Dr. Sırrı Erinç Kimdir? (http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1rr%C4%B1_Erin%C3%A7)

Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig Kimdir? (http://tr.wikipedia.org/wiki/Curt_Kosswig)