2012-2016 Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI
DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)

Lütfen tıklayınız