Türkiye’de İklim Değişikliği ve Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sonuç bildirgesi

Türkiye’de ilk kez iklim değişikliği ve kültürel mirasa etkisi konulu bir toplantı 6 Ekim’de Urla/İzmir de yapılmıştır. İki oturumdan oluşan toplantıda açılış konuşmaları dışında 6 sunum yapılmıştır. Sunumlarda disiplinler arası bir işbirliği sağlanmıştır.

a) Denizlerimizde artan kirlenme sualtında bulunan kültürel mirası olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle deniz ve kıyılarda bulunan sualtı mirasının korunması konusunda yerel yetkililerin ve ilgili bakanlıkların daha hassas ve dikkatli olması beklenmektedir.

b) İklim değişikliği sonucunda artan asitleşme kültürel mirası olumsuz etkileyebilir.

c) Türkiye’nin göl, nehir, kıyı ve denizlerinde kültürel mirasın iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için ulusal bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bu plana bütün paydaşlar dahil edilmeli ve ortak akılla soruna çözüm önerileri geliştirilmelidir.

d) Bu konudaki verilerin dağınık, eksik ve zayıf olması nedeniyle gelecek yıl sorunun bütün yönleriyle ele alınabileceği yeni bir toplantının Karadeniz kıyısında yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece veri eksikliği konusu tekrar irdelenebilir.

e) Ankara Üniversitesi’nin sualtı arkeolojisi konusundaki çalışmaları memnuniyet vericidir. Ancak bu konudaki eksiklileri gidermek için disiplinler arası bir çalışma grubunun kurulması kaçınılmazdır. Bu konuda ilgili bakanlıkların da bu çalışma grubuna girmesi gerekir.

f) Deniz altında kalan kültürel miras, en çok insanoğlu tarafından tehdit edilmekte, hatta tahrip edilmektedir. Bu olumsuzluğu önleyecek resmi kurumların uzman kadroları yok denecek kadar azdır. Çeşitli eğitim programlarıyla ilgili uzman kadroların yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca su altındaki gelişi güzel inşaat faaliyetleri doğal sirkülâsyonu önlemekte, kültürel miras bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun yanında antik liman kentlerinin bulunduğu koylara modern limanlar ve marinalar inşa edilerek arkeolojik yapılar yok edilmektedir. Ayrıca bu alanlarda ağla yapılan balık avcılığı da büyük çapta tahribe ve tarihi eserlerin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu konularda alınacak önlemler su altındaki kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

6 EKİM 2012 CUMARTESİ- URLA BELEDİYE SALONU
URLA – İZMİR

Giriş:

Ülkemizde ilkim değişikliğinin deniz ortamına ve denizde ve kıyıda bulunan kültürel mirasa olan veya olabilecek etkisi konusundaki çalışmalar yok denecek kadar azdır. Çalıştayda, denizlere gönül vermiş iki sivil toplum kuruluşu ve Ankara Üniversitesi ortaklığı ile bu konuda uzmanları biraraya getirerek kritik bir çalışma grubu oluşturmayı amaçlamaktayız. Zira iklim değişikliği konusu dünya gündeminde her gün daha fazla yer alıyor. İklim değişikliği ve deniz suyu seviyesi yükselmesi bizim denizlerimizi ve ve kıyılarımızda bulunan kültürel mirası nasıl etkiler, ne yapmalıyız, Ulusal ölçekte hangi kurumların işbirliği gerekiyor gibi bir çok soruya cevap arayacağız. Bu arada bilim insanlarının birlikte proje yapması için de bir ortak platform oluşturulması da hedefleniyor.

Program:

09:00 ANKÜSAM’da buluşma ve çalıştay merkezine gidiş

09.30 TİNA Başkanı konuşması

09.45 TÜDAV Başkanı konuşması

10:00 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı konuşması

10:15 Kültür ve Turizm Bakanlığı adına konuşma

10.30 Prof. Dr. Temel Oğuz (ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü)
Türkiye Denizlerinde İklim Değişikliği ve Deniz Suyu Seviyesi Değişimi

11.00 Prof. Dr. Bayram Öztürk (TÜDAV, İstanbul Üniversitesi)
Tropik Signal Projesi Nedir?

11.30 Dr. Gülçin Özsoy (REC)
İklim Değişikliği ve Adaptasyon Çözümleri

12.30 – 14.15 Yemek Arası

14.30 Yrd. Doç. Dr. Harun Özdaş (Ege Üniversitesi)
Türkiye Denizlerinde Kıyı Alanlarında ve Suda Bulunan Kültürel Miras ve Korunması

15.00 Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu (ANKÜSAM, Ankara Üniversitesi)
Denizlerdeki İklim Değişikliği ve Deniz Suyu Seviyesi Yükselmelerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri

15.30 Prof. Dr. Hayat Erkanal (ANKÜSAM, Ankara Üniversitesi)
Kültürel Mirasın Korunması İçin Denizlerde Alınması Gereken Önlemler

16.30 Sonuç ve tavsiyeler (Raportör)

Kapanış Konuşması ve Toplantı Bitişi

19.30 Konuklar için akşam yemeği

Kayıt formu için lütfen tıklayınız.