10. ACCOBAMS Bilimsel Komite Toplantısı

ACCOBAMS ( Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Cetacea Türlerinin Korunması Anlaşması ) Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan deniz memelilerinin (yunuslar ve balinalar) korunması için uluslararası bir anlaşmadır. Türkiye’nin henüz üye devlet olmamasına rağmen, TÜDAV ACCOBAMS ortaklarından biridir. Deniz biyo-çeşitliliği danışmanımız Dr. Ayaka Amaha Öztürk, 20-22 Ekim 2015 tarihinde, Nice-Fransa’da gerçekleştirilen 10. Bilimsel Komite Toplantısı’na CIESM uzmanı olarak katıldı. Toplantıda, 2016 yılında gerçekleştirilecek taraflar toplantısında görüşülmek üzere, cetacea türlerinin korunmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunuldu.