COP18 İstanbul’da yapıldı!

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın bir parçası olan Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) çerçevesinde Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Bölgelerinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) ve Ek Protokolleri 18. Taraf Ülkeler Toplantısı (COP 18) 3 – 6 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde yapıldı. Taraf ülkeler, iki yılda bir Barselona Sözleşmesi ve ek protokollerinin uygulanmasının gözden geçirilmesi ve iş programına karar verilmesi, program bütçelerinin onaylanması amacıyla bir araya gelmektedir.

Akdeniz Eylem Planı (MAP), Akdeniz’e kıyısı olan devletlerin kıyı yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için ortak hareket etmesini sağlayan bir çalışmadır.

UNEP/MAP’ın ortağı olan TÜDAV da deniz koruma alanlarıyla (MPA’s) ilgili hazırlamış olduğu video film ile toplantıya katıldı. Neden deniz koruma alanlarına ihtiyacımız olduğu konusunda insanlarda bir farkındalık yaratmak ve dikkatlerini konu üzerine çekmek amacıyla hazırlanmış olan bu video filmde Akdeniz’deki biyolojik çeşitliliğin zenginliğine, Akdeniz’in karşı karşıya olduğu büyük tehlikelerle Akdeniz ile ilgili çalışma yapan kurum temsilcileri ve bilim adamlarının röportajlarına yer verildi.

Akdeniz’de insan faaliyetleri nedeniyle birçok canlı türü tehlike altında bulunuyor. Deniz koruma alanları (MPA’s) bu canlı türlerinin korunması için etkin bir yöntem olarak kabul edilmekte. Ancak şu ana kadar Akdeniz’in sadece % 2’si deniz koruma alanı ilan edilmiş durumda.

İlgili bakanlar ve Barselona Sözleşmesi’ne taraftar delegasyon başkanları İstanbul Deklarasyonu ile 2020 yılına kadar Akdeniz’in %10’nunu koruma alanı ilan edileceği konusunda taahhütte bulundu. Bu alanlar sadece kıyılarda olmayacak, derin denizlerde de olacak.

Bunun yanında deklarasyonda; Akdeniz’de deniz koruma alanları oluşturulması için uluslararası kuruluşlar, ikili ve çok taraflı bağışçılar, vakıflar ve özel sektörün desteğe teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Deklarasyonda yer alan diğer konular ise;

• İnsan faaliyetlerine Ekosistem Yaklaşımı
• Akdeniz’de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) çerçevesinde Ekolojik veya Biyolojik Olarak Önemli Alanlarının (EBSAs) bilimsel değerlendirilmesi için bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi
• EBSA kriterlerine uyan alanların Nisan 2014’ kadar tanımlanması
• Bu toplantıda kabul edilmiş Deniz Çöpleri Bölge Planı’nın uygulanmasının sağlanması
• İlgili tüm aktörlerin işbirliği ile (özellikle GFCM ve IUCN) Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik ile ilgili değişiklikleri uygulanması
• Bir sonraki toplantıya kadar off-shore ve denizcilik gibi faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
• COP17’de tarafların kabul ettiği Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı‘nın (ICZM) uygulanmasının hızlandırılması ve kıyısal popülasyonun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korunması için planlar geliştirilmesi
• Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) eylem planının kabul edilmesiyle insan aktivitelerinin denizel ve kıyısal ekosistemlerdeki etkilerinin azaltması
• Horizon 2020 inisiyatifi ile işbirliği ve sinerjinin güçlendirilmesi
• Akdeniz Eylem Planı 2’nin güncelleme sürecinin başlatılması ve COP19’da Akdeniz Eylem Planı 3’ün kabul edilmesi
• COP19’a kadar “Çevre Dostu Kent” ödülleri için kriterlerin belirlenmesi


COP18 Toplantısı


TÜDAV’ın hazırlamış olduğu MPA filminin gösterimi


Toplantıda TÜDAV da stand kurdu.