Bölgesel Denizler Programı Toplantısı

TÜDAV İstanbul’da düzenlenen Bölgesel Denizler Programı Toplantısına katıldı.

UNEP ve ortaklar, Okyanusların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tesliminde ülkelere yardımcı olmak için güçlerini birleştirdi.

İstanbul, 20 Ekim 2015, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve diğer ortaklar bugün okyanuslarla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin teslimini garantiye alacak yenilikçi bölgesel stratejiler oluşturmada ülkelere ve bölgesel örgütlere yardım etmeyi amaçlayan yeni bir girişim duyurdu.

Bölgesel Okyanusların Yönetimi için Ortaklık (PROG) kapsamında, İstanbul’da gerçekleşen UNEP Bölgesel Denizler Programında başlatılan Okyanusların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri girişimi, UNEP, Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü (IASS) ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslar Arası İlişkiler Enstitüsü (IDDRI) arasında bir ortaklıktır. Ayrıca toplantıda, COCONET ve DEVOTES projeleri de tanıtıldı.

Hedef14, okyanusların, denizlerin ve denizel kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanılması için çağrıda bulunan bir girişimdir. Proje, okyanuslarla ilgili hedeflere ulaşmak için, okyanus yönetimindeki mevcut eksiklikleri doldurmayı amaçlıyor. Bölgeler arası seviyede okyanus çalışması olan PROG kapsamındaki girişim 2030 Gündemi’ni destekleyecektir.