Birleşmiş Milletler Plastik AtıklarÇözüm Getirmek Amacıyla Tarihi bir Karar Verdi!  

Dünya çapında atık sorununa çözüm getirmek amacıyla son derece önemli bir süreç başlamıştır. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletlerde gerçekleşen müzakereler sonucunda plastik atık sorununa iklim değişikliğinde olduğu gibi küresel bir anlaşmayla çözüm arama kararı alındı. Okyanuslardan dağlık alanlara kadar küresel bir tehdit oluşturan plastik atıklara çözüm niteliği taşıyabilecek bir anlaşma kararının alınması bizleri çok mutlu etti.

Plastik atıkların denizlere verdiği sayısız zararı azalmak kritik öneme sahiptir. Bu tarihi bir karardır, yasal bağlayıcılığı bulunacak ‘Plastik Anlaşması’ sayesinde somut bir yol haritası hazırlanacaktır. Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi tarafından da ifade edildiği üzere plastik kirliliği bir salgın haline geldi ve  Anlaşmanın hazırlanması plastik kirliliğinin engellenmesi için önemli bir adım olmuştur.

2 Mart 2022’de kabul edilen, Paris İklim Anlaşmasından sonra en önemli uluslararası çevre anlaşması olarak nitelendirilen Plastik Kirliğini Önleme Anlaşma’sına göre plastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletlere üye devletler 2024’e Anlaşmayı tamamlamayı taahhüt ettiler. İlgili anlaşmanın kabul edildiği toplantılarda 2022’nin sonuna kadar plastik kirliliğinin azaltılması adına tüm paydaşları bir araya getiren forumların düzenleneceğine de karar verilmiştir.

İlgili anlaşmanın detaylarına göre, bu çabanın sonucunda plastik kirliliği konusunda Hükümetlerarası Müzakere Komisyonu kurulacaktır. Komisyonun oluşturulmasındaki amaç ise plastikleri ilgilendiren tüm süreçlerin sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve teknolojik açıdan uyum sağlanabilir açıdan ele almaktır. Bu çalışmalar sonucunda anlaşma hazırlandıktan sonra ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı, ilgili sözleşmeyi imzaya açmak için diplomatik bir konferans düzenleyecektir.

Plastiğe maruz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkileri değerlendirildiğinde bu kararın oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. Karbon emisyonunun azaltılması ve denizel biyoçeşitliliğin korunması açısından ülkeleri harekete geçirmesi beklenirken yeni iş kolları yaratmak açısından da faydalı olabileceği belirtilmiştir.

Plastik üretimine, kullanımına ve tasarımına sınırlama getirmesi beklenen Anlaşmanın plastik üreticisi konumundaki şirketleri ve ülkeleri ekonomik olarak da etkileyeceği öngörülmektedir.  Buna bağlı olarak, plastik kirliliğine yol açan endüstrilerin çeşitli düzenlemelerle karşılaşacağı ve bu düzenlemelere uyum için sürecin ayrıntılı bir biçimde hazırlanacağı da anlaşmanın bir diğer boyutunu oluşturacaktır.

Daha fazla bilgi için:

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop

https://www.newscientist.com/article/2310115-countries-agree-to-end-plastic-pollution-in-ambitious-global-treaty/