Akdeniz’de yaklaşık 1.000 kadar yabancı türün yaşadığı bildirilmiştir. Bu sayı, diğer Avrupa denizleri toplamından çok daha fazladır. Yabancı istilacı denizel türlerin küçük bir kısmının, zehirli olmaları nedeniyle insan sağlığı üzerinde tehlikeli etkileri vardır. Son günlerde, balon balığı tüketen üç Libyalı balıkçının ölüm haberi, medyanın ve halkın dikkatini çekmiştir. Biz deniz bilimciler, üzerinde çalıştığımız yabancı türlerle ilgili bilgileri kullanarak, bu yeni sağlık tehditleri hakkında halka doğru bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz.

Akdeniz’de kaydedilen yabancı türler arasında, insan sağlığını tehlikeye atabilen 10 tür belirlenmiştir – bunların yedisi balık, diğerleri denizkestanesi, denizanası ve benzeri organizmalardır. Bunların çoğuna ya bin yıl öncesine ait kayıtlarda rastlanmış ya da son on yılda bu türlerin yayılımları büyük ölçüde artmıştır. Hepsi Hint Okyanusu veya Hint-Batı Pasifik Okyanusu kökenlidir ve Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz’e giriş yaptıkları bilinmektedir. Dört tür Doğu Akdeniz (Levant) ve Tunus’ta dağılım gösterirken, diğerleri (örn. Balon balığı Lagocephalus sceleratus, beyaz sokar balığı Siganus luridus, esmer sokar balığı Siganus rivulatus, göçmen denizanası Rhopilema nomadica ve aslanbalığı Pterois miles), Akdeniz’in batı ve kuzeyinde de görülebilmektedir. Ancak bu türlerin en büyük popülasyonları Doğu Akdeniz’dedir. Yükselen sıcaklıklar ile bu termofilik (sıcak seven) türlerin yayılım alanlarını daha çok genişletmesi muhtemeldir.

Uluslararası Ortak Basın Bülteni için lütfen tıklayınız