19.10.2021

Bozburun Deniz Çalıştayı Düzenleniyor

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Bozburun Yat Kulübü, başta Bozburun olmak üzere bölgenin korunması için işbirliği yaparak bu konuda ilk adımı atıyorlar. Taraflar, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan bu alanlarda üç konuyu öncelikli olarak seçerek Bozburun ve çevresinin gelecek kuşaklara bırakılması için ulusal bir çalıştay yaparak ortak akılla bölgenin korunması için acilen hangi önlemlerin alınacağına karar verecekler.

Bilindiği gibi Akdeniz ve Türkiye’nin Akdeniz kıyıları birçok çevresel stresle kaşı karşıya. Bunların başında karmaşık kökenli kirlenme, deniz trafiği, iklim değişikliği, yabancı türler, biyoçeşitlilikte düşüş ve plastik ve mikroplastiklerdeki artış ilk akla gelenlerdir. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Bozburun Yat Kulübü, başta Bozburun olmak üzere bölgenin korunması için işbirliği yaparak 22 Ekim 2021 tarihinde Bozburun Yat Kulübü Konferans Salonu’nunda ulusal bir çalıştay düzenliyor. Açılışını Kulüp başkanı Edhem DİRVANA ve TÜDAV Vakfı başkanı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK’ün yapacağı çalıştay bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor. Marmaris’in mülki ve idari amirlerinin katılacağı çalıştaya sivil toplum örgütlerinden de katılım bekleniyor.

İlk başlangıçta Bozburun’un atık ve arıtma konusu işlenerek bu konuda acil olarak yapılması gerekenler masaya yatırılacak. Arıtma ihtiyacı nedeniyle kara kökenli kirlenme sonucu denizlerin kirlendiği bir gerçek ve bunu önlemek için ez azından paket arıtma yatırımlarının yapılarak sorunun çözülmesi için gayret sarf edilecek. Bu konuda Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN ‘da bir konuşma yapacak.

Ayrıca, bölgedeki balıkçılık ve sürdürebilirlik konusunda da Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ ATALAY bir konuşma yaparak balıkçılık bakımından bölgenin önemine vurgu yapacak.

İkinci önemli konu ise teknelerden alınması gereken ancak yeterince alınmayan ve kirlenmeye neden olan sıvı atıklar. Bu konudaki aksakların giderilmesi için bölgede bulunan denizcilik ve çevreyle ilgili kurum ve kuruluşların sorunun çözümü için görüşleri alınacak. Marmaris Liman Başkanı Altuğ KURBAN da bölgedeki bu sorunun çözümü için bir konuşma yapacak.

Üçüncü önemli konuysa “Akdeniz’in Akciğerleri” olan deniz çayırlarının korunması, izlenmesi ve teknelerin çapa atma sırasında bu endemik türe zarar vermemesi için şamandıralama sistemine geçilmesidir. Bu konuda toplantıda Türkiye’nin deniz çayırları eylem planını yazan Prof. Dr. Ergün TAŞKIN bir konuşma yaparak çözüm yollarını anlatacak.

Toplantıya yat turizmi konusunda uzmanlar, deniz çevresinin korunması konusunda çalışan uzmanalar ile yerel yetkililer de katılacak.

Toplantı’ ya yat turizmi konusunda çalışmalar yapan Sayın Hasan KAÇMAZ başta olmak üzere Meriç KÖYATASI VE Ali BORATAV gibi isimler de katılacak.

Basın bültenin pdfi için lütfen tıklayınız.

Program için lütfen tıklayınız