BASIN BÜLTENİ

6 Mart 2024

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın Yeni Kısa Filmi Kıkırdaklı Balıklara Dikkat Çekiyor!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), denizlerdeki yaşamın korunmasında kıkırdaklı balıkların önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan kısa bir belgeselin yayımlanacağını duyurdu. “Türkiye Denizlerinde Kıkırdaklı Balıkların Hedef Dışı Avcılığı” adlı filmin ilk gösterimi 19 Şubat’ta, FAO/GFCM Akdeniz Balıkçılık Komisyonu tarafından Antalya’da düzenlenen FishForum 2024’teki MedBycatch çalıştayı sırasında ve TÜDAV YouTube kanalında yapıldı.

 [İstanbul, 06.03.2024] – “Türkiye Denizlerinde Kıkırdaklı Balıkların Hedef Dışı Avcılığı” başlıklı kısa farkındalık filmi, köpekbalıkları ave vatozların dahil olduğu kıkırdaklı balıkların deniz ekosistemlerindeki önemini anlatıyor ve günümüz şartlarında karşılaştıkları tehditleri irdeliyor.

Milyonlarca yıldır var olan ve deniz ekosistemlerinde hayati bir rol oynayan kıkırdaklı balıklar, günümüzde benzeri görülmemiş tehditlerle karşılaşmaktadır. Habitat kaybı, ticari balıkçılık, kirlilik ve iklim değişikliği bu türlerin popülasyonlarında hızlı bir düşüşe yol açmıştır. Şu anda dünya çapında en az 140 köpekbalığı türünün nesli tehdit altındadır.

TÜDAV, 2017-2022 yılları arasında, diğer Akdeniz ülkeleriyle işbirliği halinde izleme ve azaltma yoluyla hedef dışı avcılık sorununu ele almayı amaçlayan ‘MedByCatch’ projesinde, bu kıkırdaklı türlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. Paydaşlarla birlikte kapsamlı bir ulusal eylem planı geliştirilmiştir.

TÜDAV, son beş yılda Türkiye denizlerinde 22 köpekbalığı ve vatoz türünün korunması için başarılı bir şekilde çaba göstermiştir, ancak zorluklar devam etmektedir. Koruma altındaki türlerin yasadışı yollarla yakalanması ve ticareti, bu türlerin hayatta kalması için halen önemli bir tehdit oluşturuyor. Film ayrıca, Akdeniz’in tamamında her yıl binlerce kıkırdaklı balığın tesadüfen yakalanmasına neden olan trol, uzatma ağı ve paraketa gibi balıkçılık uygulamalarının yıkıcı etkisini de vurguluyor.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak, deniz biyoçeşitliliğini korumak için bilimsel araştırma ve koruma çabalarını sürdürüyoruz” dedi. “Daha sağlıklı bir deniz ekosistemi için herkesi kıkırdaklı balıkların korunmasında ve hedef dışı avlanmanın azaltılmasında bize katılmaya çağırıyoruz.”

Kısa film, köpekbalığı veya vatoz yumurtası vakalarının ve yasadışı yakalama/ticaret faaliyetlerinin TÜDAV’a bildirilmesi konusunda halkın katılımını teşvik etmektedir. Farkındalığı artırarak ve failleri sorumlu tutarak, herkes bu hassas türlerin korunmasına katkıda bulunabilir.

“Türkiye Denizlerinde Kıkırdaklı Balıkların Hedef Dışı Avcılığı” filminin ilk gösterimi, 19 Şubat 2024 tarihinde FAO/GFCM Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu tarafından Antalya’da düzenlenen   FishForum 2024’teki MedBycatch çalıştayı sırasında yapıldı. Film ayrıca TÜDAV’ın YouTube kanalından izlenebilir:     https://www.youtube.com/watch?v=MwQ5X-DpaKo