13.08.2019

 Marmara Denizi’nde yunus sayımı sona erdi

Marmara Denizi yunusları üzerine beş gün süren ve 600 kilometrelik bir alanı kapsayan sefer sona erdi. Marmara Denizi’nde yaşayan yunus popülasyonlarının miktarı ve dağılımı ile ilgili doğru bilimsel veriler elde etmek amacıyla yürütülen araştırma seferinde 38 farklı gözlem kaydı alındı. Her bir gözlemde 1 ila 18 bireyin görüldüğü çalışma, TÜDAV’ın kendi öz kaynakları ile finanse edildi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan (TÜDAV) yedi uzman ve Sailist ekibinden iki personel Marmara Denizi’nde yelkenli tekneyle beş gün içerisinde 600 kilometreden fazla seyir gerçekleştirdi. İzmit Körfezi’nden başlayan çalışma, doğudan batıya yapılan zig-zag seyirle Çanakkale Boğazı önlerinde sona erdi.

Geçen yaz Akdeniz memelilerinin dağılımı ve miktarlarının belirlenmesi amaçlı ACCOBAMS (Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi’ndeki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma) Sekretaryasının koordine ettiği, TÜDAV’ın da katıldığı “ACCOBAMS Survey Initiative” (ASI) projesi gerçekleştirilmişti. Bu sene de haziran ve temmuz aylarında Karadeniz’de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarlarının belirlenmesi amaçlı “CeNoBS” projesi sörveyinin hemen ardından Marmara Denizi için araştırma seferi düzenlendi.

Bu sefer, Marmara Denizi’nde 1997-1999 yıllarında ilk defa yapılan deniz memelileri popülasyonlarının belirlenmesi projesinden 20 yıl sonra gerçekleştirilen ilk çalışmadır.

Çalışma ve ekip

Sefer sırasında Marmara Denizi’ndeki afalina, tırtak ve mutur gibi setase türlerinin yanı sıra, deniz çöpleri ile ilgili de veri toplandı. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK koordinatörlüğünde, TÜDAV Genel Kurul Üyeleri; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ayaka Amaha ÖZTÜRK, Doç. Dr. Ayhan DEDE, Doç. Dr. Arda M. TONAY ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Veteriner Hekimler Dr. Erdem DANYER ve Işıl AYTEMİZ DANYER, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Araş. Gör. Uğur ÖZSANDIKÇI’nın ve gönüllü Zeynep GÜLENÇ’in katılımı ile Marmara’daki yunus sayımları tamamlandı.

Ön sonuçlar

İlk verilere göre, beş günde taranan 600 kilometrelik alanda 38 kez yunus ve mutur gözlem kaydı alındı. Her bir gözlem en az 1, en fazla 18 bireyden oluşuyordu. Tür bazında tırtaklar sadece üç kez gözlenerek, diğer iki türe (mutur ve tırtak) kıyasla çok az sayıda kaydedildi. Yunuslardan çok daha fazla olarak yüzen denizel çöplerle ilgili yaklaşık 400 adet kayıt gerçekleştirildi.