Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu: Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Dair Bilim Toplantısı

Tüm Akdeniz ülkelerinden gelen bilim insanları ve araştırmacılar, denizel biyolojik çeşitliliğinin korunması için bilgi alışverişinde bulunmak, Akdeniz’in çevresel durumunu iyileştirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya’da buluşuyor.

14 Ocak 2019 Antalya, Türkiye – Akdeniz’deki deniz ve kıyı alanlarının iyileştirilmesi konusu, bir BM Çevre bölgesel deniz programı olan Akdeniz Eylem Planı’nın (MAP) öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Biyoçeşitlilik hakkındaki bilginin geliştirilmesi ve paylaşılması, bu hedefe ulaşmak için kilit bir faaliyet oluşturuyor.

Bu bağlamda, Akdeniz Biyolojik Çeşitlilik Merkezi (MAP) ve Özel Koruma Alanları Bölgesel Aktivite Merkezi (SPA / RAC) öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğinde, Akdeniz’in önemli yaşam alanları ve yabancı türler sempozyumunu düzenliyor:

  • Akdeniz’in Deniz Bitkileri Sempozyumu (14 – 15 Ocak 2019)
  • Mercanlar ve Korallijenli Diğer Biyolojik Türlerin Korunmasına İlişkin 3. Akdeniz Sempozyumu (15 – 16 Ocak 2019)
  • Karanlık Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin 2. Akdeniz Sempozyumu (16 Ocak 2019)
  • Yabancı Türler 1. Akdeniz Sempozyumu (17 – 18 Ocak 2019)
Basın bülteni için lütfen tıklayınız.