20.04.2018

TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI 12 KÖPEKBALIĞI TÜRÜNÜN DAHA

KORUMA ALTINA ALINMASINI SAĞLADI!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği  Kıkırdaklı balıklar   çalıştayı sonrası uzman bilim insanlarının görüşlerini alarak korunan türler listesinde bulunan 5 köpekbalığı türüne 12 türün daha eklenmesini sağladı . 19 Nisan 2018 tarihli 30396 numaralı resmi gazetede korunması gereken yeni türler  2018/19 numaralı tebliğe eklenmiştir.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) 10 Mart 2017 tarihinde düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Eylem Planı Ulusal Çalıştayı’nda ülkemizin köpekbalıkları konusunda uzman bilim insanlarını bir araya getirerek koruma altına alınması önerilebilecek türlerin bir listesi üzerinde çalışılmasını sağladı. Bu toplantının sonunda 12 türün daha (Squatina oculata – keler balığı, Squatina squatina – keler balığı, Squatina aculeate, Rhinobatos rhinobatos – Kemane balığı, Rhinobatos cemiculus – Kemane balığı, Oxynotus centrina – Domuz balığı, Mobula mobular – Manta, Mobula japonica, Alopias vulpinus – Sapan balığı, Isurus oxyrnchus – Dik burun, Raja clavata, Squalus blainville)  koruma altına alınması önerildi.

TÜDAV’ın katkıları ile hazırlanan koruma önerileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne iletilerek bu türlerin  koruma altına alınması önerildi.

Bu öneri kabul edilerek 19 Nisan 2018 tarihli 30396 numaralı Resmi Gazete’nin 4/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ (Tebliğ no: 2016/35)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğin (Tebliğ no: 2018/19) 3. Maddesine göre 2016/35 nolu tebliğin 16. Maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeye 12 yeni köpekbalığı türü eklenmiştir.