03 Kasım 2021

BASIN BÜLTENİ

TÜRKİYE’NİN EKSTREM DENİZ ORTAMLARI KİTABI YAYINLANDI

Türkiye’nin Ekstrem Deniz Ortamları isimli kitabı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) 61. yayını olarak okuyucularıyla buluşuyor. Editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve Prof. Dr. Güler Alkan’ın üstlendiği bu yeni yayın; jeoloji, jeofizik, coğrafya, biyojeokimya, hidrojeoloji, oşinografi, kimya ve çevre uzmanları tarafından kaleme alınmış makaleleri bir araya getiriyor.

Kitap; Türkiye’nin derin denizlerindeki kemosentetik ve biyojeokimyasal işlemlere, Marmara Denizi diplerindeki su ve gaz boşalımlarına ve güncel karbonat çökelim mekanizmalarına, denizlerdeki yeni bir enerji kaynağı olan gaz hidrat oluşum alanlarına ve işlemlerine, Akdeniz’in derin denizlerinde yaşayan dip canlılarına ve bolluklarına, Batı Karadeniz, İstanbul ve Sakarya denizaltı kanyonlarının şekillerine, sismik yapılarına ve oluşumlarına, kıyı ve deniz içi tatlısu kaynaklarının hidrojeolojisine, dünya ve Türkiye’deki deniz araştırmalarının tarihsel geçmişine ve gelecek önceliklerimize ışık tutan çalışmaları kapsıyor. Ayrıca, denizlerimizdeki bu tür özel ekositemlerin tanıtılması yanında korunması için de bilimsel altlık oluşturuyor.

9 bölüm ve 188 sayfadan oluşan Türkiye’nin Ekstrem Deniz Ortamları kitabı, çalışılması zor ve bu nedenle de bilgimizin sınırlı olduğu deniz ortamlarını gündeme alırken ve denizlerimizi yeterince araştırıp anlamadan ondan sürdürülebilir bir şekilde yararlanamayacağımızı ve her biri farklı özelliklere sahip denizlerimizin bizlere olağanüstü araştırma fırsatları sunduğuna da dikkat çekiyor. 12 farklı kurumdan 19 yazarın değerli katkılarıyla Türkçe olarak çevrimiçi yayınlanan kitaba Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın websitesinden (www.tudav.org) ulaşılabilir.

 

TUDAV hakkında:
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 20 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma, koruma ve eğitim amaçlı çalışmalar yapmaktadır. Vakıf şimdiye dek 55 kitap çıkarmış olup bunun 30 adedi İngilizcedir. TÜDAV, ACCOBAMS, UNEP, MedPAN ve CIESM gibi uluslararası kuruluşlar ile ortak projelere imza atan, dünya çapında da çalışmaları takip edilen bir kurumdur. Vakıf İngilizce olarak dört ayda bir “Journal of Black and Mediterranean Environment” isimli bir dergi de çıkartmaktadır. TÜDAV Türkiye’nin ilk Antarktika seferine de öncülük etmiştir.