Köstence 30 Eylül 2019

ULUSLARARASI BASIN BÜLTENİ

Çok uluslu bir ekibin işbirliği ile

Karadeniz Çevre İzlemesi İçin Ortak Bilimsel Sefer

Romanya, National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” tarafından koordine edilen ve Mare Nostrum NGO, Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Sciences (IO-BAS), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/Marmara Araştırma Merkesi (TUBITAK-MAM), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV), the Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea (UkrSCES) partnerliğinde yürütülen Karadeniz Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi – ANEMONE Projesi, bugün temel aktivitelerinden biri olan Karadeniz Ortak Bilimsel Seferi’nin başladığını duyuruyor.

Bu amaçla, 4 ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna) on yedi deniz bilimcisinin katıldığı seferde “Mare Nigrum” adlı araştırma gemisi kullanılacak ve denizin durum değerlendirmesi için su, sediman ve denizel organizmalardan örneklemeler yapılacaktır. Bir haftadan fazla bir sure boyunca, ANEMONE’de somutlaşan cesur ve işbirlikçi ruhun bir yansıması olarak biyologlar, kimyagerler ve fizikçiler Karadeniz ile ilgili bilgiyi geliştirmek ve deniz ekosistemini daha iyi korumak amacıyla ortak bir dil konuşacaklardır.

Bu bilimsel sefer, farklı parametrelerin niteliksel ve niceliksel tespiti için çeşitli deniz örnekleme yöntemlerinin kullanılmasını içerecektir. Her gün, araştırma ekibi dört istasyonda örnekleme yapmayı ve toplamda 21 istasyonu kapsamayı planlamaktadır. Her bir örneklemenin tamamlanması, ilgili derinlikler ve ekipmanın dağıtılması için geçen süre nedeniyle en az birkaç saat sürecektir. Alınan örnekler, araştırma gemisinde ayıklanacak, fotoğraflanacak, korunacak ve etiketlenecektir.

Sefer sonunda, toplanan örnekler dört ülkeden katılan bilim insanları tarafından incelenecektir. Sonuçlar, “Batı Karadeniz Çevresel Durumu ” konulu rapor olarak paylaşılacak, derlenecek ve yayınlanacaktır.

ANEMONE projesi, Karadeniz Havzası Ortak Koordinasyon Programı 2014-2020 aracılığıyla finanse edilmektedir, bu programın önceliği: 2. Karadeniz Havzası’nda çevresel korumanın koordinasyonu ve deniz çöplerinin azaltılması olup, programın özel hedefi ise: 2.1. Ortak çevresel izlemeyi iyileştirmek ve 26.07.2018 – 25.11.2020 tarihleri arasında uygulanacak olmasıdır.

Bu materyal Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği NIMRD’ın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtacak şekilde kullanılamaz.

İletişim:

Proje Koordinatörü: Dr. Laura Boicenco, NIMRD “Grigore Antipa“, e-mail: lboicenco @ alpha.rmri.ro

İletişim Koordinatörü: Dr. Mariana Golumbeanu, e-mail: golumbeanum @ gmail.com

Dr. Magda Nenciu, tel. 0766.734.030, e-mail: mnenciu @ alpha.rmri.ro

 

Türkiye Partneri Kontak Bilgisi:

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, e-mail: tudav (@) tudav.org