30.10.2020

BASIN BÜLTENİ

24. ULUSLARARASI DÜNYA KARADENİZ GÜNÜ KUTLANIYOR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 24. Dünya Karadeniz Günü’nü bölgesel bir konferansla kutluyor. Konuşmacılar arasında Karadeniz’in dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar ve çeşitli paydaşlar yer alacak. Tartışmalar deniz kirliliği, politika ve vatandaş bilimi, deniz habitatlarının korunması, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, sürdürülebilirlik ve mavi ekonomi üzerine odaklanacak. Ayrıca vakfın, 8 ülkeden 28 kurumdan 93 araştırmacının katkı verdiği Karadeniz’deki çöp sorununu konu alan yeni kitabı tanıtılacak.

TÜDAV plastiklerin azaltılması ve bertarafı için küresel ve bölgesel işbirliği çağrısı yapıyor.

Uluslararası Dünya Karadeniz Günü

Dünya Karadeniz Günü, 24 yıl önce, Karadeniz’in Rehabilitasyonu ve Korunması için Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı kutlamak amacıyla doğdu. Bu kutlama, karmaşık Karadeniz ekosistemin hayatta kalmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik uzun ve zahmetli süreç için önemli bir başlangıçtı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı bu yıl, Karadeniz’in dört bir yanından bilim insanlarını, uzmanları, karar vericileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek Dünya Karadeniz Günü’nü kutluyor. Çevrimiçi düzenlenecek ve üç ayrı panelden oluşacak konferansta,  sürdürülebilirlikten deniz kirliliğine kadar çok çeşitli konu tartışılacak. Ele alınacak konular, mavi ekonominin bir bileşeni olarak sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini, Karadeniz’i çevreleyen sosyo-ekonomik faktörleri, Karadeniz’de deniz kirliliğiyle mücadele eden çeşitli aktörlerin rollerini ve sorumluluklarını içermektedir.

Deniz çöpleri

Karadeniz birçok açıdan insan baskısı altındadır. Bu baskının önemli bir parçası, derin denizden pelajik sulara, canlılara, hatta deniz kıyılarına kadar her yerde görülen plastik kirliliğidir. Kıyılardaki çöplerin dörtte üçü plastikten oluşmaktadır. Karadeniz kıyıları, insanların bıraktığı, akıntı ve dalgaların getirdiği ve nehirler tarafından taşınan her tür plastik atıkla doludur. Sahillerdeki sigara izmaritleri ise göz ardı edilemeyecek miktarlardadır.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Karadeniz’de deniz çöpleri problemini ele alan “Marine Litter in the Black Sea – Karadeniz’de Deniz Çöpleri” kitabı Dünya Karadeniz

Günü’nde çevirimiçi olarak yayınlanacak; 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü’nde tanıtımı yapılacak ve editörlüğünü Türkiye’den Doç. Dr. Ülgen Aytan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Rusya’dan Maria Pogojeva ((N.N. Zubov Devlet Oşinografi Enstitüsü/ / Shirshov Oşinoloji Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi) ve Bulgaristan’dan Doç. Dr. Anna Simeonova (Varna Teknik Üniversitesi)’nın yaptığı kitapta toplam sekiz ülkeye ait 28 üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşundan 93 araştırmacının çalışmaları yer almaktadır. İngilizce olarak basılan 361 sayfalık kitap, denizlerimizi her geçen gün artarak tehdit eden deniz çöpleri konusunu kapsamlı bir şekilde  ele alıyor ve bu konuyla ilgili bilim insanlarından karar vericilere kadar herkes için önemli bir kaynak sağlıyor.

Kitabın editörlerinden Doç. Dr. Ülgen Aytan;

“21 ülkenin drenaj alanını oluşturan Karadeniz, kirliliğe karşı çok savunmasız. Özellikle deniz çöpleri Karadeniz ekosistemi üzerindeki en büyük çevresel tehditlerden biri. Her yıl çoğunluğu plastik olan milyonlarca ton çöp denizlere ulaşmakta. Denizel ortamdaki yolculukları süresince mikro- ve nanoplastiklere parçalanarak daha fazla alana yayılan plastikleri kontrol etmek ve denizlerimizden tamamıyla uzaklaştırmak neredeyse imkansız. Bu kalıcı kirleticiler deniz canlılarını, kontamine olmuş deniz ürünleri yoluyla insan sağlığını ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemekte. Son yıllarda bu konuyla ilgili artan endişeyle birlikte Karadeniz’de deniz çöpleri konusunda bilimsel çalışmalar giderek artmakta. Ancak hala yanıt aranan çok soru var; özellikle zehirli kimyasallar içeren ve denizlerdeki kalıcı kirleticileri de bünyelerinde toplayan plastiklerin etkilerinin boyutu tam olarak bilinmemekte.

Bu kitap ile 8 ülkeden 93 araştırmacı bir araya gelerek, ulusal ve Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında yürüttükleri çalışmaları ve bilgi birikimleri ile Karadeniz’de deniz çöplerinin mevcut durumunu ortaya koydu. Kitapta toplam 26 bölümde deniz çöpleri olası kaynaklarından dağılımına, birikim senaryolarından deniz canlıları ile olan etkileşimine, olası etkilerinden yönetim stratejilerine kadar çok yönlü olarak ele alındı. İnanıyoruz ki kitap, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karadeniz için ortak paydada buluşan bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, endüstri, çevreciler, yerel yönetimler ve karar vericilere rehber kaynak niteliğinde olacak” dedi.

Kitabın tamamına TÜDAV’ın internet sayfasından ücretsiz ulaşılabilir.