İngilizce ’de kısaca IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) olarak bilinen bu balıkçılık ülkemizin hem kendi egemenlik altındaki sularında hem de Karadeniz’deki diğer ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde zaman zaman yapılmaktadır. Bazı Türk balıkçıların yaptıkları bu avcılıkta ölümler, yaralanmalar tekne tutulmaları ve batırılmaları, ceza ödemeler ve hapis cezaları görülmektedir. Bunların yanında (YKK) balıkçılıkta hedef dışı türlerin avcılığı, hayalet avcılık ve denizlerin dip (benthos) bölgesinin tahribatı sıkça görülen zararlı etkilerdir. YKK balıkçılığı bütün dünya denizleri ve okyanusları için tehdittir. Öyle ki yapılan hesaplamalar dünya çapında 11 ile 26 milyon ton balığın bu yolla avlandığı ve 9 ile 24 milyar dolarlık bir ekonomik kayba sebebiyet verildiği belirtilmektedir (Agnew ve diğ., 2009).

Bu nedenle YKK balıkçılığına karşı büyük bir mücadele verilmektedir. Çünkü denizden hakkıyla ekmeğine çıkaran balıkçılar yanında bu tür yasadışı ve kaçak balık avlayanlar adaletsizliğe ve haksız rekabete neden olmaktadırlar. Bunlar tuttukları balıkları kaçak yollarla getirip sattıkları için devletin vergi ve gelir kaybına da neden olmaktadır. Bu nedenle, kaçak ve yasadışı balık avcılığı konusunda sıfır tolerans gerekir. Yasaları uygulayıcıların da bunun bilincinde olarak tedbir almaları, denetleme ve kâtip görevlerini kusursuz yerine getirmeleri gerekir.

Karadeniz’de özellikle Ukrayna, Romanya ve Gürcistan’da yasadışı yollarla balık avlayanların ülkemizin itibarını zedeledikleri de başka bir gerçektir.

YKK balık avcılığı sadece başka ülkelerin karasularında, Münhasır Ekonomik Bölge sınırları içinde yapılan avcılık değildir. Bunlar gece gündüz yer, zaman ve tür yasaklarına uymayan, kaçak trol avlayan, 1380 sayılı yasaya her türlü muhalefet eden deniz haydutlardır. Bu haydutların yakalanmasıysa bizlere vatandaşlık görevlerimizi yapmamıza bağlıdır. Yasadışı su ürünleri avlayanları yetkililere bildirmek gerekir. İster yatçı, ister marinacı, ister dalgıç, ister kabzımal, ister yelkenci, ister memur, ister emekli, ister işsiz olalım; denizleri korumak geleceğimizi korumaktır.

O halde, yasadışı balık avlayanları Sahil Güvelik Birimlerine bildirmek, Su Ürünleri İl ve İlçe Müdürlükleri’ne şikayet etmek, belediyelere bildirmek için el ele verelim.

YKK balıkçılığa dur diyelim, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyelim.