26 Mart 2022

BASIN BÜLTENİ

KARADENİZ KIYILARINDA GÖRÜLEN OLAĞANDIŞI YUNUS ÖLÜMLERİ HAKKINDA

Son bir aydır Türkiye’nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü yunusların ölümlerinde olağandışı artış görülmektedir. Yapılan incelemelere göre tırtakların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğü belirlenmiştir.

Son bir aydır Türkiye’nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağandışı bir artış gözlenmektedir. Şubat ayının son haftası başlayan süreç, Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı’mıza gelen ihbarlar ve medyaya yansıyan kayıtlar ile 80 bireyi aşmıştır. Ölümlerin görüldüğü sahiller batıdan doğuya; Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı, Kısırkaya, Kilyos, Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı, Kilyos, Sahilköy, Alacalı, Şile, Karasu, Zonguldak ve Sinop’tur, yani Türkiye’nin Batı Karadeniz sahilleridir.

Uzmanlarımızın ulaşabildiği tırtak bireylerinin bilimsel incelemesi sonucunda ölüm sebeplerinin balıkçılık etkileşimine bağlı olarak ağda boğulma olduğu belirlenmiştir. Geçmiş yıllara kıyasla yılın bu döneminde neden bölgede yoğunlaştıkları ve dolayısıyla tesadüfi ağa yakalanma vakalarının neden bu kadar artığı ise henüz net değildir; bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir. İklim etkisi, olağandışı gemi trafiği, balık göçleri ve/veya kuzeydeki yoğun sualtı/suüstü askeri faaliyetlerden dolayı tırtakların güneye güvenli kıyılara inmiş olabileceği incelenmektedir.

Açık deniz türü olan tırtakların tesadüfi ağa yakalanma vakalarının genellikle görüldüğü balıkçılık yöntemleri küçük pelajik balıkların avlanmasını hedefleyen gırgır ve ortasu trolüdür.

Av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan’a kadar koruma altındaki tırtaklarla etkileşimin azaltılması için tüm balıkçılarımızdan azami dikkat ve özeni göstermelerini, özellikle gırgır balıkçılığında ağda yunus olduğu fark edildiği zaman mantar yaka batırılarak yunusların ağdan çıkarılmasını, Sahil Güvenlik ve Bakanlık yetkililerinden de bölgede denetim faaliyetlerini artırmalarını rica ediyoruz.

TÜDAV yıllardır ülkemizin bütün denizlerinde karaya vuran deniz memelerinin kayıtlarını tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalarımızı web sitemizden (www.tudav.org) görebilirsiniz Kamuoyundan ve yetkililerden karaya vuran tüm deniz memelilerini vakfımıza bildirmelerini rica ediyoruz.

Kamuoyuna arz ederiz.