“Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır mı?” Çalıştayı

18 Mart 2023, Tuzla

BASIN BÜLTENİ

İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Dekanlığı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve İ.T.Ü. Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 18 Mart 2023 tarihinde Tuzla’da Denizcilik Fakültesi Suat Umay Amfisinde düzenlenen çalıştayda denizcilik sektörünün önde gelenleri ve akademisyenler olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarını tartıştı. Denizcilik Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler, denizciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, tersaneciler, limancılar, marinacılar, balıkçılar, dalış sektörü, lojistik sektörü gibi paydaşlar toplantıda konuşmalar yaparak olası depremde öneri ve tedbirler tartışıldı. Deprem gerçeğinin unutulması ve denizcilik sektörünün olası depremde ayakta kalması için yapılması gerekenlerin irdelendiği toplantıda toplumsal yardımlaşma, kurumsal ve sektörel işbirliği vurgusu yapıldı. İki oturum ve soru-cevap şeklinde yapılan çalıştaya değişik disiplinlerden uzmanlar katılarak bilgi alışverişinde bulundular.

Bilindiği gibi deprem anında ve sonrasında ulaşım yollarının açık tutulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Marmara Denizi içerisindeki mevcut limanların, iskelelerin ve diğer deniz yapılarının sağlamlıkları, depreme dayanıklı olup olmadıkları büyük önem taşımaktadır. Çünkü olası depremde hastanelere ulaşım, insan tahliyesi ve güvenliğin sağlanmasında şehir içi yolların kısmen de olsa kapalı kalabileceği öngörüsünden dolayı deniz yapılarının ayakta kalması ve işlevini sürdürmesi hayati önem taşır. Diğer yandan, ilave iskelelerin konumları da dikkat edilmesi gereken bir başka husustur.

Marmara Denizi’nin dünya deniz ulaşımında da kritik bir geçiş konumu olması nedeniyle bu denizin ve Türk boğazlarının açık tutulması da bir başka önemli olgudur.

Çalıştayda, Marmara Denizi kıyılarındaki marinaların, limanların, çekek yerlerinin, tersanelerin, balıkçı barınaklarının durumu, tsunami riski ve hazırlık, depremle ilişkili olası yangınlar ve müdahale, petrol ve diğer zehirli maddelerin yayılması ile mücadele ile toplu olarak sektörün depreme hazırlık durumunun gözden geçirilmesi gibi konu başlıkları geniş bir katılımcı grubu tarafından takip edildi.

Çalıştayın son oturumunda soru cevap şeklindeki tartışma ortamında katılımcılarında katkılarına ve görüşlerine yer verilerek bu tür çalıştayların Marmara Denizi başta olmak üzere Ege Sahillerinde de deprem riski olan bölgelerde da yapılarak “deprem hafızası” ve farkındalık oluşturulması önerileri kabul gördü.

Uzmanlar ve Denizciler, deprem halinde Marmara Denizi’nin mutlaka açık tutulmasının da fikir birliğine vardılar. Denizi ulaşımının sağlanması, ilk yardım ile özellikle tersanelerde bulunan nitelikli personelin kurtarma çalışmalarında kullanılmasının altını çizdiler.

Çalıştay kitabı TÜDAV tarafından basılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.