“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu”

(Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) AB Destekli Projenin 2. Deniz Sörveyinde 

Kalkan Bölgesindeki Adalarda Nadir ve Hassas Bir Tür Olan Ada Martısı, Larus audouinii Gözlendi

“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Avrupa Birliği Projesi’nin, 24-30 Mayıs 2019 arasında Kaş–Kemer bölgeleri arasında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı uzmanlarınca ikincisi gerçekleştirilen deniz sörveyine araştırmacı olarak katılan ve bölgedeki deniz kuşlarının tür tespitlerini ve sayımlarını gerçekleştiren Ege Üniversitesi’nden Doç Dr. Ortaç Onmuş, Kalkan’ın adalarda nesli koruma altında olan Ada Martısı, Larus audouinii gözlemledi. Ada Martısının bölgede bulunması nedeniyle bölgenin NATURA 2000 Alanı ilan edilmesi gerekliliğini vurgulayan Onmuş, martıların sayımlarını da gerçekleştirmiş olup, 18 çift Ada Martısı ürediğini bildirmiştir. Ada martılarının açık deniz kuşu olmaları nedeniyle istavrit ve kalamar ile beslendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bölgedeki adalarda 2 çift Gökdoğan (Falco peregrinus)’da gözlenmiştir. Antalya kıyılarının denizel biyoçeşitlilik konusunda risk raporlarının hazırlanması için gerçekleştirilen deniz sörveyinde ayrıca Gümüş Martıların ürediği Sıçan Adası’nda martı peletleri (kusmukları) içinde bol miktarda zeytin çekirdeği tespit edilmiş olup Gümüş Martıların (Larus cachinnans) balık stoklarının azalması nedeniyle balık bulamayınca zeytin yediği tespit edilmiştir. Bölgede toplam 450 çift gümüşü martı sayılmıştır.