Taş mercan (Cladocora caespitosa) Akdeniz’de yaşayan tek mercan türüdür ve deniz ekosisteminde binlerce denizel türe üreme ve beslenme döneminde ev sahipliği yapar. Türk Deniz Araştırmaları Vakfından yapılan açıklamaya göre son on yılda, iklim değişikliğine bağlı olarak taş mercan kolonilerinin ölmeye başladığı tespit edildi.

Akdeniz’de sadece tek bir taş mercan türü yaşadığından dolayı endemik olan bu tür, 16 ile 30° C sıcaklar arasında, 5 ila 40 metre derinliklerde bulunur. Taş mercan kolonilerinin ani sıcaklık değişimi ve sıcaklık artışı nedeniyle beyazlamaya başladığını ayrıca Gorgonlar’da da zaman zaman ölümlerin görüldüğü tespit edilmiştir. Gökçeada civarındaki taş mercan kolonilerinin en az  %15’i etkilenmiş olup, bu ölümlerin %67’si yakın zamanda gerçekleşmiştir. Mercan ölümlerine, okyanuslardaki mercan resiflerinde olduğu gibi iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklığın ani değişimi ve sudaki asitleşmenin sebep olduğu görülmektedir.

Türkiye kıyılarında 30 yıl önce yoğun olarak 10 metrelik sığ sularda bulunan bu tür günümüzde daha derinlerde görülmekte ayrıca koloni yoğunluğu da azalmaktadır. Bu nedenle türün koruma altına alınarak başta trol balıkçılığı ve karasal kirlenmeden etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Gördüğünüz mercan ölümlerini mümkünse fotoğraflayıp konum bilgisi ile lütfen TÜDAV’a bildiriniz.

Denizlerin Asidifikasyonu: Denizler, atmosferdeki karbondioksitin büyük oranda emilimini sağlarlar. Karbondioksit su yüzeyi tarafından emildiği zaman kimyasal tepkimelere girerek karbonik asite dönüşür ve deniz suyu pH’sının azalmasını neden olur. Bu olaya denizlerin asidifikasyonu denir. Karbondioksit artışı okyanuslardaki küresel karbon döngüsünün değişmesine neden olur. Kalsiyum karbonatın deniz suyu pH’sının düşmesine paralel olarak azalması sonucu en çok gözlemlenen olaylar denizel planktonun, bentik yumuşakçaların, derisidikenlilerin ve resiflerin kabuk ve iskelet formlarının zarar görmesidir. Asidifikasyon, midye, mercan ve deniz tarağı gibi büyümek veya kabuk oluşturmak için kalsiyum kullanan pek çok canlının, artan asit miktarı sebebiyle bunu başaramamalarına sebep olmaktadır.