Köstence 16 Ekim 2019

ULUSLARARASI BASIN BÜLTENİ

ANEMONE ORTAK BİLİMSEL SEFERİ TAMAMLANDI:

KARADENİZ ÇEVRE İZLEMESİ İÇİN ÇOK ULUSLU İŞBİRLİĞİ

Romanya, National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” tarafından koordine edilen ve Sivil Toplum Kuruluşu Mare Nostrum, Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Sciences (IO-BAS), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/Marmara Araştırma Merkesi (TUBITAK-MAM), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV) ve the Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea (UkrSCES) partnerliğinde yürütülen Karadeniz Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi – ANEMONE Projesi’ nin temel aktivitelerinden biri olan Karadeniz Ortak Bilimsel Sefer’i tamamlandı.

“Mare Nigrum“ adlı araştırma gemisinde, 4 ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna) katılan ve 17 deniz biyoloğundan oluşan bir ekip, denizimizin sağlığını değerlendirmek üzere su, sediman ve denizel organizmaların örneklenmesini gerçekleştirdi.

Seyir süresi, poligonlar ve parametreler, veri toplama ve işleme metodolojisi ve iyi çevresel durum değerlendirmesi için göstergeler Karadeniz Stratejik Eylem Planına (BSSAP, 2009) uygun olarak, Karadeniz Entegre İzleme ve Değerlendirme Programında (BSIMAP) formüle edilmiş bulgular ve tavsiyeler doğrultusunda seçildi.

30 Eylül ve 7 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ortak sefer, her bir ortak ülkenin kıta sahanlığı ve açık deniz pelajik yaşam alanlarını ve benzer bentik habitatlarını kapsayacak şekilde seçilen 3 örnekleme alanı/poligonlar ve 21 istasyondan oluşuyordu. Batı Karadeniz çevresel durumunun gösterge bazlı değerlendirmesinde, etkileyici sayıda su ve sedimana ait fiziksel, kimyasal (kirletici maddeler dahil) ve biyolojik numuneler (~ 1500) 120 parametreye bağlı olarak ölçüldü.

ANEMONE Projesi’nin koordinatörü ve seferin lideri Dr. Laura Boienco, Karadeniz’deki ülkelerden katılan uzmanlarla bu ortak seferin yapılmasının harika bir fırsat olduğunu çünkü bu keşifin, Karadeniz’deki sorumlu ekosistem tabanlı bir yönetim için bölgesel düzeyde entegre bir deniz izlemenin önemini desteklemeye ve önemli verilerin toplanmasına izin verdiğini belirtti. “Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin Karadeniz kıta sahanlığı deniz tabanından yaklaşık 65 örnek topladık ve çözünmüş oksijen, sıcaklık, tuzluluk, besin tuzları, kirleticiler ve biyolojik parametre (kollorofil, fitoplankton, mikro ve mesozooplankton ve denizanası) ölçümlerini 21 istasyondan elde ettik” diye ekledi.

Önümüzdeki aylarda, deniz bilimciler laboratuvar çalışması, numunelerin işlenmesi, veri analizi ve durum değerlendirmesi de dahil olmak üzere bu verileri inceleyecekler. Sonuçlar, dip habitatların haritalanmasına ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin gereklilikleri uyarınca deniz tabanının biyolojik çeşitliliğini ve bütünlüğünü değerlendirmeye hizmet edecektir. Tehlikeli maddelerin [ağır metaller, toplam petrol hidrokarbonları (TPH’ler), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), poliklorlu bifeniller (PCB’ler) ve organoklorin pestisitler (OCP’ler)] su ve tortu örneklerinin toplanması ve molluskların örneklenmesi, deniz ürünlerinin insan tüketimi için izin verilen kirletici madde seviyesinin incelenmesinde ve Karadeniz biotasındaki kirlilik seviyesinin değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Sefer sırasında, Avrupa denizlerinde Deniz Çöplerinin İzlenmesi Rehberinin önerdiği şekilde deniz tabanındaki makro çöpler ile su sütunundaki mikro çöpler örneklendi.

ANEMONE seferinde, deniz memelileri, kuşlar ve yüzen çöpler de araştırmalara dahil edildi. 619 km uzunluğa sahip 20 doğrusal hat tamamlandı ve toplamda yaklaşık 60 saat süren 300’ den fazla gözlem yapıldı. Bu gözlemlerin % 50’sinden fazlasını kuşlar oluşturdu.

Sefer sonunda, toplanan örnekler dört ülkeden katılan bilim insanları tarafından incelenecektir. Sonuçlar, “Batı Karadeniz Çevresel Durumu” konulu rapor olarak paylaşılacak, derlenecek ve yayınlanacaktır.

ANEMONE ortak seferi sırasında EA-RISE Argo şamandıra modeli “Arvor-I”, Romanya’nın Karadeniz kıta sahanlığında denize bırakıldı. Arvor-I, her gün eş zamanlı olarak sıcaklık ve tuzluluk verileri alıyor ve bunları yüzeye ulaştığında uydu bağlantısı ile iletiliyor. Argo şamandırası tarafından toplanan veriler, Global Veri Toplama Merkezleri (GDAC’ler) aracılığıyla neredeyse gerçek zamanlı olarak halka açık ve “Arvor-I 6903271” ‘dan gelen veriler http://www.coriolis.eu.org/Data-Products/Data-Delivery/Argo-floats-by-WMO-number adresinden indirilebilir.

ANEMONE projesi, Karadeniz Havzası Ortak Koordinasyon Programı 2014-2020 aracılığıyla finanse edilmektedir, bu programın önceliği: 2. Karadeniz Havzası’nda çevresel korumanın koordinasyonu ve deniz çöplerinin azaltılması olup, programın özel hedefi ise: 2.1. Ortak çevresel izlemeyi iyileştirmek ve 26.07.2018 – 25.11.2020 tarihleri arasında uygulanacak olmasıdır.

Bu materyal Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği NIMRD’ın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtacak şekilde kullanılamaz.

İletişim:

Proje Koordinatörü: Dr. Laura Boicenco, NIMRD “Grigore Antipa“, e-mail: lboicenco @ alpha.rmri.ro

İletişim Koordinatörü: Dr. Mariana Golumbeanu, e-mail: golumbeanum @ gmail.com

Dr. Magda Nenciu, tel. 0766.734.030, e-mail: mnenciu @ alpha.rmri.ro

 

Türkiye Partneri Kontak Bilgisi:

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, e-mail: tudav (@) tudav.org