Kitaplar

Selanik’ten Gonca’ya Bir Geminin Serüveni

Konca ve Gonca olarak ismi iki kez değiştirilen Selanik gemisi, Cumhuriyet mücadelemizde önemli hizmetlerde bulunmuş bir kahramandır. Bu araştırma, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde Selanik gemisini ve katkılarını bizlere hatırlatan önemli bir eserdir. Kitap, bir geminin tarihsel serüvenin izlerini sürmesi açısından öncülük yaparak bir ilki başarıyor. Türkçe, 30sayfa

Kitabın pdf için lütfen tıklayınız.

Shipwrecks of the Gallipoli Campaign and Protection of Marine Biodiversity

Kitapta, Çanakkale Deniz ve Gelibolu Kara Muharebeleri sırasında batan gemilerin, 108 yıl önceki hikayeleri ve şimdiki durumları, tarihi, askeri, kültürel ve deniz biyoçeşitliliği perspektiflerinde incelenmektedir. Zamanlarının en güçlü, en ölümcülleri olarak bilinen bu savaş gemileri, bir asırdan fazladır yattıkları yerde, artık, deniz canlıları için birer sığınak olmakta ve biyoçeşitlilik sıcak noktalarını teşkil etmektedirler. Kitapta, batıklar üzerinde ve çevresindeki biyoçeşitliliğin öneminin yanısıra, batıkların, kültürel mirasımız olarak değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması gibi sosyal konuların yer almaktadır. TÜDAV olarak, bu kitabı, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Çanakkale Savaşlarında, ülkesi uğruna hayatını kaybetmiş insanlara ithaf ediyoruz. İnglizce, 126 sayfa.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Marmara Denizi 1894 Seferi

Bu kitap, 1894 yılında Rus bilim insanlarının “Selanik” gemisi ile Marmara Denizi’nde gerçekleştirdikleri araştırma seferinin sonuçlarının yayınlandığı referans bir kitap niteliğindedir. Aynı zamanda araştırmalardan elde edilen bilimsel sonuçların Türk bilim insanlarına kazandırılması amaçlamaktadır. Kitabın, 1894 Büyük Marmara Depremi hakkında ilk bilimsel araştırma sonuçlarını da içermesi çalışmanın önemini artırmaktadır. Türkçe, 120 sayfa.

 

Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır Mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 18 Mart 2023 tarihinde düzenlenen çalıştayın bildiriler kitabıdır. Kitapta; uzmanlar tarafından olası İstanbul depremi öncesinde denizcilik sektörü özelinde nelerin yapılması gerektiği tartışılıyor. Türkçe, 128 sayfa.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Denizlere Adanmış 25 Yıl (1997-2022)

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ülkemiz ve Dünya denizlerinin korunmasına yönelik araştırma ve çalışmalarını 25 yıldır kesintisiz olarak sürdürmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar istikrarlı bir şekilde ve gittikçe yükselen bir ivmeyle denizle ilgili hemen her konuda projeler tasarlamış ve gerçekleştirmiştir. Bu kitapta, bu tutkulu sürecin 25 yıllık özverili hikâyesi yer almaktadır. Türkçe ve İnglizce, 271sayfa

 

 

Çanakkale Boğazı Dardanos Mercan Resifi

Kitap, nesli tehlike altında olan ve resif oluşturma kabiliyeti ile bilinen Akdeniz’in en önemli mercan türlerinden biri olan Cladocora caespitosa’yı konu almaktadır. Türkiye denizlerinin koruma altına olan tek mercan resif alanı olarak bilinen Dardanos’ta (Çanakkale Boğazı) yaşam süren  mercan kolonilerinin ekolojisi, morfolojik ve dağılımsal yapısının incelendiği kitapta ayrıca, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen sert mercan deniz transplantasyon çalışmalarına ve denizel biyoçeşitliliğe ilişkin de bilgiler veriliyor. Türkçe, 160 sayfa.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Artizan Dalgıç

Artizan Dalgıç, kökleri uygarlığın şafağına değin uzanan toplayıcı dalgıçlığın anlatıldığı, akademik lisanın denizci sohbetiyle harmanlandığı mesleki bir serüven yazını. Hakan Kabasakal Artizan Dalgıç’ta, bu zorlu ve bir o kadar da destansı mesleği, onun değişiyle “cesurların mesleğini” kendi deneyimleri, bilimsel kanıtlar, ekolojik kaygılar ve denize karşı beslediği bir sevgi harmanıyla anlatıyor. Söz ne zaman denizlerimizden açılsa ki artık bizim için burasının adı “Mavi Vatan” oldu, hemen her kafadan bir ses çıkıyor ve bu karmaşa çoğu zaman bir sonuca varmıyor. Bu durumun başlıca sebebi belki de işin erbaplarına konuşma fırsatı verilmemesi ya da söylediklerine kulak tıkanıyor olması. Bu açıdan bakıldığında Artizan Dalgıç, ülkemizde önemli bir meslek kolunu anlatmakla yetinmeyen, sorunlara doğrudan mesleğin içinden bir bakış açısıyla çözümler öneren bir kaynak olarak düşünülebilir. Artizan Dalgıç’ın sayfaları arasında keyifli ve güvenli dalışlar dileriz.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’nun bildiriler kitabıdır. Türkiye İş Bankası ’nın ana sponsorluğunda düzenlediğimiz Sempozyum boyunca Marmara Denizi ile ilgili güncel ve yaşamsal önem taşıyan konular, 71 bildiri ile 56 kurumdan 189 biliminsanı ve uzmanın katkısıyla ele alındı. Türkçe bildirilerden oluşan kitap 475 sayfadan oluşmaktadır.
 

 

Checklist of Marine, Freshwater, and Aquarium Fish Parasites in Turkey

“Checklist of Marine, Freshwater, and Aquarium Fish Parasites in Turkey” başlıklı kitap, ülkemizin farklı sucul ortamlarında yaşayan balıkların parazitlerine dair yapılan bildirimleri içeren en kapsamlı ve güncel bir kaynak olma özelliğindedir. Parazitler, biyolojik çeşitliliğin en önemli parçalarından bir tanesidir ve balık sağlığı açısından mutlaka izlenmesi, araştırılması ve onlara karşı çeşitli korunma stratejilerinin geliştirilmesi gereken canlılardır. Dolayısıyla, bu kitap ülkemiz doğal su ortam balıklarının yanı sıra kültür balıklarındaki parazitleri de kapsayan mevcut bildirimler ışığında yapılabilecek diğer çalışmalara da kaynak olacaktır.  İngilizce olarak yazılan kitap 311 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Türkiye’nin Ekstrem Deniz Ortamları

“Türkiye’nin Ekstrem Deniz Ortamları” başlıklı kitap jeoloji, jeofizik, coğrafya, biyojeokimya, hidrojeloji, oşinografi, kimya ve çevre uzmanları tarafından kaleme alınmış 10 makaleden oluşuyor. Çalışılması zor alanları multidisipliner bir şekilde ele alan kitap, ülkemiz denizlerinde farklı süreçlerin yaşandığı ekstrem alanlar üzerine dikkat çekmek ve bu özel ekosistemlerin tanıtılması ve korunması için bilimsel altlık oluşturuyor. 12 farklı kurumdan 21 yazarın değerli katkılarıyla Türkçe olarak çevrimiçi yayınlanan kitap 210 sayfadır.

Kitabın pdf için lütfen tıklayınız.

İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan “İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri” kitabında iklim değişikliğiyle denizel ekosistemin ilişkisi incelenmektedir. Kitapta Türkiye denizlerinde görülen deniz suyu sıcaklık değişikleri, bunun deniz canlıları üzerine etkileri, belirteç türler, istilacı yabancı türler, sulak alanların ve kıyıların tuzlanması, su ürünleri av bileşimindeki değişimler, uyum ve yönetim stratejileriyle iklim değişikliğinin kıyısal alanlara etkileri gibi birçok konu üzerinde durulmaktadır. Konusunda uzman 20 kurum ve kuruluştan 41 yazarın kaleme aldığı kitapta, 25 adet makale yer almaktadır. 2021 yılında Türkçe olarak yayınlanan kitap 266 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın pdf için lütfen tıklayınız.

Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management

“Türkiye’de Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği: Gelişmeler ve Yönetim” adlı kitap su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün, ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koyan ve gelecek yönelimlerine ışık tutacak olan bir çalışmadır. Konusunda uzman akademisyenler ile birlikte özel sektör temsilcilerinin de katkı sunduğu ve 17 kurumdan 50 yazarın kaleme aldığı kitapta, 19 adet makale yer almaktadır. 2020 yılında İngilizce olarak yayınlanan kitap 430 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın pdf için lütfen tıklayınız (yüksek 84MB) (düşük 21MB)

 

Agreement with the Monster

Lessons We Learned from the Great White Shark in Turkish Waters

Ne zaman Büyük beyaz köpekbalığından söz açılsa, “canavar” terimi bu muhteşem ama yanlış anlaşılmış yırtıcı balığı tanımlamak için her zaman en sık kullanılan ifade olmuştur. Canavar ile Uzlaşma, Türk sularında uzun yıllar varlığı reddedilen büyük beyaz köpekbalığından öğrendiğimiz dersleri özetlemek için güncel bilgiler ışığında yazılmıştır. Kitabın dili İngilizce, yayın yılı 2020 ve 74 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Marine Litter in the Black Sea

Karadeniz’deki deniz çöplerini konu alan bu kitapta toplam sekiz ülkeye ait 28 üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşundan 93 araştırmacının çalışmaları yer almaktadır. İngilizce olarak çevirimiçi yayınlanan 361 sayfalık kitap, denizlerimizi her geçen gün artarak tehdit eden deniz çöpleri konusunu kapsamlı bir şekilde  ele alıyor ve bu konuyla ilgili bilim insanlarından karar vericilere kadar herkes için önemli bir kaynak sağlıyor.

 

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

A Field Guide to The Sharks of Turkish Waters

Türkiye sularında yaşayan 36 köpekbalığı türünü konu alan, Sayın Hakan Kabasakal ‘ın yazdığı A Field Guide to the Sharks of Turkish Waters, doğu Akdeniz’de köpekbalığı çalışan araştırmacılara güncel faunaya ilişkin bilgiler sunuyor. 135 sayfa ve İngilizce olan kitap, bölge köpekbalıkları hakkında bilgilenmek isteyen uluslararası okuyuculara dikkate değer bir kaynak sağlıyor.

 

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

TÜDAV 22. Yıl

 “TÜDAV 22. Yıl” başlıklı kitabımız Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın kuruluşundan bu yana 22 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı bir eserdir. Dili Türkçe ve 178 sayfadır.

 

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and Conservation

Vakfımız tarafından çıkarılan “Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and Conservation” başlıklı 18 makaleden oluşan kitabımız Doğu Akdeniz’de bulunan deniz mağalarıyla ilgili jeomorfolojik yapıları, biyoçeşitlilikleri, mağaralarda gerçekleştirilen dalışlar ve riskleri, hukuksal açıdan yaklaşımlar ve bu karanlık habitatların korunmasıyla ilgili kapsamlı çalışmaları içermektedir. 258 sayfalık kitabımız farklı disiplinlerden 43 biliminsanın katkılarıyla hazırlanmıştır, dili İngilizcedir ve 258 sayfadır.

 

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Cetacean Studies in Turkey by TUDAV

TUDAV’ın Türkiye’deki Setase Çalışmaları adlı kitabımız, vakfımızın 1993 yılından beri balina ve yunuslar üzerine yaptığı çalışmaların listesini ve ACCOBAMS üyeliği sürecini içeren bir kitaptır. 2019 yılında basılan kitap, İngilizce ve 50 sayfadır.

 

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Eğitmenler için Dalış Sağlığı

‘’Eğitmenler için Dalış Sağlığı’’ adlı kitabımız, dalış eğitmenlerinin donanımlı dalışta  faydalanabilmesi için basılmıştır. Vakfımızca çıkarılan bu kitap dalış hastalıkları, tanısal yaklaşımlar, sahada ilk yardım önerileri ve tedavi yöntemlerini içermektedir. Kitap farklı sağlık kurumlarından konusunda uzman akademisyen hekimler tarafından hazırlanmıştır. 18 bölümdeki birçok ana konu bu kitabın içeriğini oluşturuyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)’ nun da katkılarıyla 2019 yılında basılan kitap, Türkçe ve 264 sayfadır.

Kitap için lütfen tıklayınız.

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi

Vakfımız  tarafından  çıkarılan, “Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi” adlı kitabımız ülkemiz için  çok önemli bir konuyu inceliyor. Kitapta değişik disiplinlerden uzmanlar Dünya’nın %50’sinden fazlasını içeren açık denizleri anlattılar. Açık denizler neden korunmalı ve  adil bir şekilde  nasıl işletilmeli? Hukuki gerekçeler,  genetik kaynaklar ve yararlanılması, balıkçılık kaynakları, biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz koruma alanları  gibi birçok ana konu bu kitabın içeriğini oluşturuyor. 2019 yılı tarihinde basılan kitabımız Türkçe olup 126 sayfadır.

Kitabın düşük pdfi için lütfen tıklayınız (7MB).

Kitabın yüksek pdfi için lütfen tıklayınız (22.5MB)

 

Lionfish Invasion and Its Management in the Mediterranean Sea

17 kurumdan 24 yazarın katkısıyla hazırlanmış, 10 makaleden oluşan “Akdeniz’de Aslan Balığı’nın Yayılımı ve Yönetimi” adlı kitabımız farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Akdeniz’e aslan balığının girişini, yayılımını, ekosistem, dalış turizmi ve insan sağlığı üzerinde yarattığı etkilerini, akvaryum ticaretini, tüketimini ve yönetimini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. 2018 yılı tarihinde basılan kitabımız İngilizce olup 121 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (22.6MB).

Jellyfish of the Black Sea and Eastern Mediterranean Waters

 

Doğu Akdeniz ve Karadeniz Sularındaki Jelimsi Organizmalar adlı kitabımız, bu canlıların özelliklerini ve bu canlılarla etkileşim sonucu alınacak ilkyardım önerilerini içermektedir. Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)’ nun da katkılarıyla 2018 yılında basılan kitap, İngilizce ve 74 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (11.3MB).

2017 Yılı Türkiye Denizler Raporu

Kuruluşumuzun 20. yılında denizlerimizle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladık. Yetkililerden tüketicilere, özel şirketlerden kamu kuruluşlarına kadar tüm Türkiye’yi denizlerimizin korunması, kirliliğin önlenmesi için uyarıyor ve herkezi göreve davet ediyoruz.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız. (6MB)

Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf

20 kurumdan 59 yazarın katkısıyla hazırlanmış 4 bölüm 28 makaleden oluşan “Karadeniz’in Deniz Ortamı: Türkiye Kıyıları” adlı kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Karadeniz’in Türkiye kıyılarını her yönden ele almaktadır. 2017 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce olup 582 sayfadır. Kitap, 28.07.2017 tarihinde elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz dostumuz, değerli bilimadamı Prof. Dr. Murat Sezgin’e adanmıştır.

Kitabın düşük çözünürlüklü hali (13MB) (Güncelleme 27.12.2017)
Kitabın yüksek çözünürlüklü hali (47MB) (Güncelleme 27.12.2017)

Antarktika

Antarktika; Barış’a ve Bilim’e adanmış sonsuz güzellik ve doğallık.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından basılan kitap 196 sayfa ve İngilizce. Kitap bir yandan Türkiye’nin Antarktika serüvenini anlatırken bir yandan da neler yapılmalı sorusuna cevap arıyor. TÜDAV Antarktika ve bitişik bölgenin insanlığın ortak mirası kapsamında sonsuza dek deniz koruma alanı ilan edilmesini önermektedir.

I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı Bildiriler Kitabı

14 bildiri ile 29 yazarın katkısıyla hazırlanan “I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı” adlı toplantının Bildiriler Kitabı, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Türkiye’nin derin deniz araştrmalarına katkıda bulunmaktadır..
2017 yılı tarihli dijital basım kitap Türkçe olup 156 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız. (7MB)

The Turkish Part of the Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

15 kurumdan 73 yazarın katkısıyla hazırlanmış 4 bölüm 38 makaleden oluşan “Akdeniz’in Türkiye Kıyıları Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim” adlı kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Akdeniz’in Türkiye kıyılarını her yönden ele almaktadır.
2016 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce olup 613 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız. (24MB)

Düşük çözünürlüklü hali için lütfen tıklayınız (16MB)

The Sea of Marmara Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

29 kurumdan 95 yazarın katkısıyla hazırlanmış 5 bölüm 70 makaleden oluşan “Marmara Denizi Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim” adlı kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Marmara Denizi’ni her yönden ele almaktadır.
2016 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce olup 981 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız. (26MB)

Düşük çözünürlüklü hali için lütfen tıklayınız (17MB)

The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

16 kurumdan 75 yazarın katkısıyla hazırlanmış 50 makaleden oluşan “Ege Denizi Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim” adlı kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Ege Denizi’ni her yönden ele almaktadır.
2015 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce olup 730 sayfadır.

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız. (17MB)

Karadeniz’de Türk Balıkçılığı

Vakfımızın 40. yayını olan eser, Karadeniz’de Türk balıkçılığı ile ilgili ilk kitap olma niteliği taşıyor. Beş bölüm ve 26 makaleden oluşan kitapta birçok farklı enstitü, üniversite ve kurumdan 35 yazarın, Karadeniz’de balıkçılığın genel durumu, pelajik ve demersal balıkçılık, biyoçeşitlilik ve işleme konularındaki çalışmaları yer alıyor. 2014 yılı basımı kitap, 548 sayfa, İnglizce.

İçindekiler

Birinci Ulusal Türkiye kıyılarında Posidonia oceanica(L.) Delile Çalıştayı

19-20 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın bildirilerini kapsayan kitap ingilizcedir. Editörler: Yelda Aktan, Veysel Aysel. 183sayfa.

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız.

Red Data Book Black Sea, Turkey

2013 yılı basımı kitap Türkiye, Karadeniz karasularında tehdit altındaki 131 türü tanımlayarak türlerin global ve bölgesel durumları, dağılımları, habitat tipleri ve popülasyon trendleri hakkında bilgi veriyor. 323 sayfa.

İçindekiler

Antarktika’da Türk Araştırma Üssü Kurulması Çalıştayı

30 Nisan 2013 tarihinde yapılan çalıştayın bildirilerini içeren kitaptır. Editörler: Bayram ÖZTÜRK, Osman ATASOY, 95 sayfa. Yayın no:37

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız.

First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics

Ülkemiz denizlerinden biyoteknolojik açıdan yararlanmayı anlatan bir kitaptır. Editör: Cemal Turan. 234 sayfa, ingilizce. Yayın no: 36
( Tükendi )

Kitabın pdf kopyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

The State of the Turkish Fisheries

Türk balıkçılığı hakkında yazılmış en geniş ve özgün kitaptır. Kitabın editörleri: Adnan Tokaç, Ali Cemal Gücü, Bayram Öztürk. 526 sayfa, inglizce. Yayın no: 35

İçindekiler

Workshop on Jellyfish and other Gelatinous Species in Turkish Marine Waters

20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen çalıştaya katılan uzmanların göndermiş oldukları makalelerin yeraldığı kitap, 90 sayfa ve İngilizcedir.

Kitabın pdf kopyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Marmara Denizi hakkında canlı kaynaklardan jeolojisine, son dönem arkeolojik çalışmalardan kirliliğine kadar pek çok konuda 63 makalenin sunulduğu Marmara Denizi

2010 sempozyumunun bildiriler kitabıdır. İlk olarak 2000 yılında düzenlenen sempozyumun 10 yıl sonra yapılan tekrarında aradan geçen süre içinde Marmara

Denizi’nde değişenler ve değişmeyenlerin irdelendiği bir yapıt.

Türkçe ve İngilizce 521 sayfa

Kitabı pdfini indirmek için lütfen tıklayınız. 

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı

Sertaç Hami BAŞEREN

Doğu Akdeniz’de giderek boyutları netleşen bir deniz yetki alanları uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Bölgede varlığından söz edilen petrol ve doğal gaz yatakları bu uyuşmazlığı alevlendirmektedir. Yunanistan, Türkiye ile kıta sahanlığı sınırının Anadolu ile Rodos ve Meis adaları arasından geçen orta hat ile çizerek bu adaların güneyinde kalan Akdeniz’deki kıta sahanlığı/MEB alanlarını Mısır ile GKRY ile sınırlandırmak istemektedir. GKRY, Türkiye ile kıta sahanlığı sınırını Kıbrıs Adası ile Anadolu arasından geçen orta hat ile çizerek bölgedeki kıta sahanlığı/MEB alanlarını yine orta hatlar esasında Mısır ve Yunanistan ile sınırlandırmak istemektedir. Böyle bir sınırlandırma, Türkiye’nin bölgedeki uzun kıyılarının açık deniz alanlarına azami erişimi engellemektedir. Türkiye bunun hakkaniyete

uygun olmadığını, uluslararası hukuka göre batı kıyılarında Kıbrıs Adasına ve bölgedeki adalarda Yunanistan’a karasuları dışında kıta sahanlığı verilmemesini, geniş kıta sahanlığı/MEB alanlarının bölgeye hakim iki kıyının sahibi Mısır ve Türkiye arasında sınırlandırılmasını savunmaktadır. Türkiye ayrıca GKRY’nin tek başına bütün Kıbrıs adına antlaşma yapma yetkisi bulunmadığını belirterek bölgede GKRY’nin yaptığı kıta sahanlığı/MEB sınırlandırması antlaşmalarını tanımamaktadır.

Türkçe ve İngilizce 143 sayfa

İçindekiler

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (21MB)

Sapanca Gölüne Bilimsel Açıdan Bakış

Vakfımızın 29 No’lu, 2008 yılı basımı, değişik disiplinlerden uzmanların bölüm yazarlığı yaptığı bu kitap gölle ilgili ilk kitaptır. Plansız yapılaşma, arıtma tesislerinin eksikliği, göl yönetimi planının olmayışı yerel yönetimlerin sorunu algılamadaki gecikme ve tedbirsizlikleri bu gölün ekosistemini olumsuz etkilemiştir. Bu kitap gölün kirlenmesine dikkat çekmek ve sorunun çözümüne bilimsel olarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 161 sayfa.

Lütfen tıklayınız.

Marine Aquaculture in Turkey

Bu kitap, ingilizce olarak basılmış olup, farklı yazarlar Türkiye’deki balık yetiştiriciliği konusundaki çalışmaları bölümler halinde vermişlerdir. Özellikle su ürünleri yetiştiricileri ve yatırımcılarına, karar vericilere, akademik çalışmalar yapanlara yardımcı olacak faydalı bir eserdir.

Kitabın editörleri Prof. Dr. Akın Candan, Süheyla Karataş, Hüseyin Küçüktaş ve İbrahim Okumuş’tur.
( Tükendi )

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız

Karadeniz Bibliyografyası

Vakfımızın ilk yayını olan bu kitap 2. baskısını yaptı. Kitap Karadeniz konusunda çalışan bilim insanlarına, araştırmacılara, karar vericilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kitap İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenmiştir.

Kitap editörlüklerini Prof. Dr. Levent Bat ve Murat Sezgin yapmıştır.
( Tükendi )

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız. (15MB)

Ege Sorunları

( Tükendi )

Baskısı biten “Ege Sorunları” kitabımızın güncellenmiş, yenilenmiş 2006 baskısı.

Yazar: Sertaç Hami Başeren

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız.

Montrö Sözleşmesi Türk Boğazları ve KaradenizAli Kurumahmut, 2006. TÜDAV Yayınları No:26

( Tükendi )

Türk Boğazları son dönemlerde en fazla üzerinde konuşulan konuların başında yer almaktadır. Türk Boğazları ve Karadeniz’in güvenliğini sağlayan Montrö sözleşmesi 70 yıldır Türkiye tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Buna karşın dünya kamuoyunda konuyla ilgili sürekli haberler gündeme gelmektedir. Türk Boğazları artık neredeyse AB’nin ABD’nin ve diğer büyük güçlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Dünyadaki güç dengesinin en önemli unsurlarından bir olan petrol taşımacılığı başta olmak üzere, deniz taşımacılığının önemli yollarından bir olan Türk Boğazlar Sistemi Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin okyanuslarla yani dünyayla olan bağlantısı konumundadır.

Bu kitap böylesine kritik bir dönemde Sayın Ali KURUMAHMUT tarafından hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 163 sayfadan oluşan kitapta 7 bölümde, Karadeniz, Türk Boğazları, Montrö sözleşmesi, Türk Boğazlarının hukuki statüsü, Türkiye’nin yetki ve yükümlülükleri gibi can alıcı sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız.

Özel Duyarlı Deniz Alanları – Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA)

( Tükendi )

Kitap deniz koruma alanları kavramları ve dünyadaki son uygulamalarını içermekte , özellkle dünya denizlerindeki başarılı çalışmaları konu etmektedir.

Lütfen tıklayınız

Ölüdeniz Lagünü Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu

Ölüdeniz lagünün korunması konusunda gerçekçi ve sağlam bilimsel verilerle hazırlanan kitap deniz koruma konuları üzerinde çalışanlar için bir başvuru kaynağıdır.

İçindekiler

Deniz Kirliliği

( Tükendi )

Bu kitap Deniz kirliliği konusunda kaynakları, boyutları konularında ayrıntılı bilgi vermekte, bütün kirlenme tiplerini ve denizlerin korunması sözleşmelerini uluslararası boyutuyla incelemektedir.

Deniz Kirliliği kitabını indirmek için lütfen tıklayınız

Fishes of the Eastern Mediterranean

( Tükendi )

Doğu Akdenizde yaşayan 470 tür balık bu kitapta tek tek tanıtılmaktadır.Kitap eşsiz bir başvuru kaynağıdır.

İçindekiler

The Turkish Straits

( Tükendi )

Bu kitap Türk boğazlarının hukuki , çevresel ve teknik boyutlarını tartışmakta ve gelecekte ne olabilir sorusuna cevap aranmaktadır.

The Turkish Straits kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.

RA’nın Araştırma Seferleri

( Tükendi )

1970 yılında basılan ve 77 dile çevrilen, deniz bilgini ve yazarı Norveçli Thor HEYERDAHL’ın ünlü kitabının renkli fotoğraflı Türkçe çevirisidir. TÜDAV özellikle denizcilikte ileri ülkelerdeki yazarların yapıtlarını halkımıza okutmayı amaçladığı çeviri projesine bu kitapla başlamış bulunmaktadır. TÜDAV Eğitim yayınları 12, 472 sayfa.

The Proceedings of The International Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis on Southern and Eastern Mediterranean

14-16 Ekim 2005 tarihleri arasında, İstanbul Ataköy Marina’da, Akdeniz’de yaşayan Kıkırdaklı Balıklar’ın Korunması Eylem Planı (UNEP-MAP) çerçevesinde ve RAC/SPA(Regional Activity Centre for Specially Protected Areas) desteği ile düzenlenen çalıştayın bildiriler kitabıdır. Bu çalıştay, Güney ve Doğu Akdeniz’de ki kıkırdaklı balıkların balıkçılık yönetimi ve korunmasındaki problemler ile ilgili yapılan ilk toplantıdır. Nuri BAŞUSTA, Çetin KESKİN, Fabrizio SERENA, Bernard SERET’in editörlüğünü yaptığı kitap, İngilizce ve 260 sayfadır.

İçindekiler

Kitabın pdf kopyası için lütfen tıklayınız.

Marine Life of Turkey

Ülkemizin deniz canlılarıyla ilgili son zamanlarda bir çok kitap ve çalışma çıkıyor. Bunların bir kısmı türkçe bir kısmı ise ingilizce olarak dalıcılara ve deniz bilimcilere ulaşıyor. Geçen yıl TÜDAV tarafından deniz canlıları rehberi olarak hazırlanan kitap kısa zamanda bitti. Bu yıl ise kitabın genişletilerek ingilizce baskısı yapıldı. TÜDAV yöneticileri kitabın amacını, ülkemizin Ege ve Akdeniz’ in biyolojik çeşitliliğinin uluslararası alanda bilinmesine katkı sağlamak ve ülkemizde yapılan çalışmaları evrensel boyuta taşımak olarak tanımlıyorlar.

Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Türk Boğazları ve Boğazlar Komisyonu Başkanı Vasıf (Temel) Paşa

( Tükendi )

Kitabın pdf’i için lütfen tıklayınız.

Dr. Mustafa HERGÜNER tarafından hazırlanan ” Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Türk Boğazları ve Boğazlar Komisyonu Başkanı Vasıf ( Temel ) Paşa ” adlı kitap vakfımız tarafından yayınlanmıştır. İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, Cumhuriyetin Başlangıç Yıllarında Türk Boğazları; İkinci Bölümünde Vasıf Paşa’ nın Hayatı incelenmiştir. Kitap; Boğazların kısa bir geçmişi anlatılırken, Atatürk Türkiye’ sinin Lozan’ dan Montreux’ a giden mücadelesinin bir özetini vermektedir. Kitap Türkçe ve 132 sayfadır.

International Workshop on the Black Sea Benthos

( Tükendi )

18-23 Nisan 2004 tarihleri arasında, Ataköy Marina’da, Karadeniz Çevre Komisyonu (BSERP) işbirliği ile 6 ülkeden uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen Karadeniz Benthos toplantısında, Karadeniz’de yaşayan dip canlılarının ortamları, yaşama şekilleri, fiziksel-kimyasal parametreleri ve ekolojileri yapılan çalışmalar sunularak tartışılmıştı. Toplantıda sunulan makalelerin birleştirilmesiyle oluşturulan “International Workshop on the Black Sea Benthos” adlı kitap İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Bayram ÖZTÜRK, Vadim O. MOKIEVSKY ve Bülent TOPALOĞLU’ nun editörlüğünü yaptığı kitap toplam 240 sayfadır.

Lütfen tıklayınız

Türk Sucul Yaşam Dergisi 3

( Tükendi )

Sayı: 3

İzmir’de yapılan su günleri toplantısında sunulan bildirilerin tamamını içeriyor. Denizel biyoçeişitlilik, kirlenme, kıyı kullanımı ve balıkçılık konularında çalışanlar için kaynak.

Responsible Fisheries Booklet for the Black and Azov Seas

( Tükendi )

Karadeniz Çevre Komisyonu (BSERP) işbirliği ile TÜDAV Eğitim Serisinin yedinci kitabı olan “Responsible Fisheries Booklet for the Black and Azov Seas”, Karadeniz’e kıyısı olan toplam altı ülkenin, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’nın uzmanlarından oluşan makalelerin bulunduğu bir kitap olma özelliği taşıyor. İlk baskısında İngilizce dilinin tercih edildiği kitap, Karadeniz’de balıkçılığın sürdürülebilir olması için alınması gereken tedbir ve önerilerden bahsediyor. Önümüzdeki günlerde altı ülkenin diline çevrilerek tekrar basımı gerçekleştirilecek ve balıkçıların eğitilmesinde kullanılacak. Bayram ÖZTÜRK’ün editörlüğünü yaptığı kitap toplam 77 sayfadır.

Sucul Yaşam Dergisi

( Tükendi )

Sayı: 2

İzmir’ de yapılan uluslararası katılımlı I. Ulusal Malakoloji Kongresi’nde yer alan bildirilerin bulunduğu sayı.

Türk Sucul Yaşam Dergisi Yıl 2004 2 Sayı 2’yi indirmek için lütfen tıklayınız.

II. NATIONAL AEGEAN ISLANDS SYMPOSIUM

Ege adalarını tarihi, hukuki ve sosyolojik yönden inceleyen kitap özellikle Osmanlı döneminde Ege adalarındaki yaşama ışık tutuyor. Kitap, Ege Denizi’ ndeki hukuki sorunlarıda inceleyerek hakçalık ilkesine göre Ege Sorunlarının nasıl çözümlenmesi gerektiği üzerinde duruyor. 20 uzmanın katkıda bulunduğu kitabı vakfımızdan temin edebilirsiniz.

2. Ulusal Ege Adaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nı indirmek için lütfen tıklayınız.

BENTHIC FORAMINIFERA OF EASTERN AEGEAN SEA (TURKEY) SYSTEMATICS AND AUTOECOLOGY

( Tükendi )

Ege denizi Bentik Foraminiferleri konusunda uzun yıllar çalışan Prof Engin Meriç ve Arkadaşları bütün doğu ege adalarındaki araştırmaları bir araya getirerek mükemmel bir kitap hazırladılar . Kitap araştırmacıların uzun dönemli çalışma ve emeklerinin bir sonucu .Deniz jeolojisi ve ekolojisyle ilgilenen herkesin alıp okuması gereken bir eser.

İçindekiler

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (21MB).

CTENEPHORE Mnemiopsis leidyi (A. Agassis) IN AZOV AND BLACK SEAS: ITS BIOLOGY AND CONSEQUENCES OF ITS INTRUSION

Vakfımız , Karadeniz ve Azak Denizi’ne tanker balast sularıyla 1987 yılında giren bir tür Taraklı Medüz(Mnemiopsis leidyi) ile ilgili olarak bir kitap bastırmıştır. Karadeniz ve Azak denizindeki ekolojik değişimler , Bu denizlerdeki balıkçılıktaki azalmalar , bu tür canlıların denizlerde yapabileceği ekolojik zararları konu alan kitap konuyu bir çok yönden incelemektedir. Kitap , IMO Gemi Balast suları sözleşmesine yetiştirilerek araştırmacılara kaynak kitap olarak tavsiye edilmiştir.Bu konuyla ilgili olan uzmanlar kitapı vakıftan elde edebilirler.

İçindekiler

HAZAR -KAFKAS PETROLLERİ , TÜRK BOĞAZLARI -ÇEVRESEL TEHDİT

( Tükendi )

Ülkemiz akademik çevrelerinde ; Hazar havzası – Kafkas petrolleri, Türk Boğazları’ndan yapılan taşımacılık ve bunun çevresel etkileri konusunda yapılan çalışmalar son derece azdır. Oysa ; Hazar havzasından yapılan ve gidererek artırılması planlanan petrol Türk Boğazları için can , mal ve çevresel riskler taşımaktadır.

Kitap , petrol politikasını ve çevreye yönelik riskleri bütünsel olarak incelemekte , petrol boru hatları ve tanker taşımaclığını ele almaktadır. Diğer yandan , Hazar petrolünün havza dışına çıkarılma politikaları , Boru hatları ve petrol taşımacılığı , Bakü -Ceyhan petrol boru hattının incelenmesi , Hazar denizi ve statüsü , Türk Boğazları’ndan geçiş rejimi , Boğazlara yönelik uluslararası uygulamalar , Petrol kirlenmesi , Çevresel riskler konularını kapsamaktadır.

Dr. Deniz Kutluk tarafından hazırlanan kitap , akademisyenlere, karar vericilere ve bu konularda çalışan herkes için başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır.

İçindekiler

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız.

Türk Sucul Yaşam Dergisi

( Tüdav )

Cumhuriyet’imizin 80. Yılı ve Uluslararası Su Yılı anısına TÜDAV ile Hacettepe Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği, “Ulusal Su Günleri 2003 Toplantısı”nın bildiri özetleri ile isteyen katılımcıların bildiri metinlerinin oluşturduğu bildiri kitapçığı, Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin özel sayısını oluşturmaktadır.

Deniz Canlıları Rehberi

( Tükendi )

TÜDAV’ın Life Projesi kapsamında, Eğitim Serisinin 6. kitabı olan “Deniz Canlıları Rehberi” çıktı. Kitapta deniz memelileri ve kaplumbağalarının da olduğu 160 tür tanıtılıyor.

Ege Sorunları

( Tükendi )

TÜDAV ülkenin stratejik deniz sorunlarıyla ilgili bir çok yayını basmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Kitap Ege sorunlarını teknik, tarihi, sosyolojik ve politik yönleriyle bütünsel bir yaklaşımla irdelemektedir. Bu kapsamda; “Ege Sorunları” ismini taşıyan bu kitapta ayrıntılı olarak “Yunanistan Türkiye’den ne istiyor?” sorusunun cevabı verilmektedir. 258 sayfa.
Hazırlayan: Doç. Dr. Sertaç Hami Başeren

Workshop on Demersal Resources in the Black Sea & Azov Sea

( Tükendi )

Kitapta, Karadeniz ve Azak Denizinin dip balıkları ve üretim potansiyeli inceleniyor. Balıkçılık yönetimi, stokları azalan ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması, yeni korunma alanları, Karadeniz eylem planının oluşturulması konularını kapsayan çalıştay bildiriler kitabının editörlüğü Bayram ÖZTÜRK ve F. Saadet KARAKULAK tarafından yapılmıştır. Kitap ingilizce ve 129 sayfadır. Özellikle Karadeniz balıkçılığı ve canlı kaynaklarla ilgili çalışma yapanlara tavsiye edilir.

İçindekiler

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (10MB).

Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna

( Tükendi )

Bu kitapta, dünyada ekonomik değeri yüksek olan orkinos balığının biyolojisi, göç yolları, avcılığı, stok durumu, balıkçılık yönetimi, Uluslararası Ton Balıklarını Koruma Komisyonu’nun (ICCAT) uygulamaları, stoğun korunmasına yönelik kota uygulaması, orkinos besiciliği, çiftlik yerlerinin uygun alanlarda kurulması, kirlilik yönünden izlenilmesi, çiftlik faaliyetlerinin stok üzerine etkisi irdelenmektedir. Editörlüğü Işık K. ORAY ve F. Saadet KARAKULAK tarafından yapılan kitap 145 sayfa ve ingilizce.

İçindekiler

Kitabın pdfinin indirmek için lütfen tıklayınız (11MB).

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı

( Tükendi )

Avrupa Birliği sürecinde , Kıbrıs sorunundan sonra Ege sorunlarının da Türkiye’nin gündemini oluşturması beklenmektedir. Bu nedenle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı , (TÜDAV) tarafından düzenlenen “Ege Kıta Sahalığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu” 14 -15 Aralık tarihleri arasında bir toplantı düzenleyerek toplantıda sunulan bildirileri bir kitap haline getirdi.Kitapta; Ege sorunlarının kronolojik boyutu, Kara suları ve Kıta Sahanlığı ilişkisi, Deniz yetki alanları ve egemenliği tartışmalı ada ve adacıklar sorunu, Münhasır ekonomik bölge ilanı, Ege Denizi’nde doğal uzantı, Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin formülasyonlar, Uyuşmazlıklar konusunda Türk ve Yunan görüşleri, Uluslararası Adalet Divanı ve sonuçlandırdığı davaların analizi gibi sorunlar derinlemesine irdelenmektedir. Ege Denizi uyuşmazlığının Akdeniz’e etkisi sorunu da toplantının konuları arasındadır.

Lütfen tıklayınız

The Proceedings of the Symposium on the Straits Used for International Navigation

( Tükendi )

Lütfen tıklayınız.

Natural Heritage of Turkey

( Tükendi )

Tabiatın ülkemize bağışladığı güzelliklerin derlendiği bir tanıtım kitabı. Türkiye’ ye has bitki ve hayvan türlerinin de yer aldığı, dağlarıyla, nehirleriyle, gölleriyle ve denizleriyle doğal hazinelerimiz üzerine olan kitap 48 sayfa ve İngilizce.Editörler B. ÖZTÜRK ve S. YERLİ

Lütfen tıklayınız

Workshop on the Lessepsian Migration

( Tükendi )

Kitapta Akdeniz ve Ege Denizi’ ne giren Hint-Pasifik Okyanusu kökenli organizmalar irdelenmekte, bunların deniz ortamına yaptığı olumsuz etkiler tartışılmaktadır.
115 sayfa ve İngilizce olarak basılan bildiriler kitabının editörleri
B. ÖZTÜRK ve N. BAŞUSTA

İçindekiler

Kitabın pdfi için lütfen tıklayınız (9MB).

Exotic Species in the Marmara, Black, Azov and Caspian Seas

Ege Denizi, Marmara Denizi, Karadeniz , Azak Denizi ve Hazar Denizi’ne dışarıdan giren yabancı denizel organizmaların tanıtıldığı kitapta, her bir denize ait ekolojik durum analizi de yapılmakta. Editörlüğü Y. ZAITSEV ve B. ÖZTÜRK tarafından yapılan kitap 265 s. ve İngilizce.

İçindekiler

Kitabı indirmek için lütfen tıklayınız

Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı Bildiriler Kitabı

( Tükendi )

Ege Denizindeki adalar ve civarının karasal ve denizel biyoçeşitliliğinin ağırlıklı olarak irdelendiği kitapta deniz kirliliği, dalış turizmi, deniz jeolojisi – jeofiziği, gibi konular irdelenmekte. Ulusal adalarımızla ilişkili hazırlanan bu kitap 299 sayfa ve editörleri B. ÖZTÜRK ve V. AYSEL.

Bildiriler kitabını indirmek için lütfen tıklayınız

Kaş-Kalkan Kıyı Alanlarının Korunması Projesi

( Az sayıda )

Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

( Tükendi )

2000 yılında Marmara Denizi üzerine yapılan sempozyuma ait bildirilerin yayınladığı kitapta Marmara Denizi’nin oşinografik ve hidrografik özellikleri, jeolojisi ve depremselliği, atmosferik ve karasal kirletici kaynakları, deniz taşımacılığı, boğazlardaki deniz trafiği ve deniz hukuku konuları, canlı kaynakları ve balıkçılığı, denizel organizmalardaki pestisit, ağır metal ve radyoativite değerleri irdelenmekte. Editörlüğü B. ÖZTÜRK, M. KADIOĞLU ve H. ÖZTÜRK tarafından yapılan kitap 607 sayfa.

Sempozyum kitabını indirmek için lütfen tıklayınız

The Aegean Sea 2000

( Tükendi )

Ege Denizinin çevresel sorunları, balıkçılığı, jeolojik yapısı, petrol kaynakları yanında Ege Denizi’nde karasuları, kıta sahanlığı, güvenlik ve deniz ulaşımı gibi hukuki sorunların irdelendiği uluslararası sempozyumun bildiriler kitabının editörlüğü B. ÖZTÜRK tarafından yapılmış. Kitap İngilizce ve 262 sayfa.

Lütfen tıklayınız

Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı

( Tükendi )

Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı1998 yılı basımı olan kitapta Beykoz İlçesindeki karasal ve denizel envanteri ile çevre sorunlarına ait araştırmalar yer almakta. Beykoz’un gürültü ve hava kirliliği, kanalizasyon ve içme suyu sorunları, yaban hayatı, su kaynakları ve jeolojik yapısı yanında deniz trafiği, deniz kirliliği, dalışa uygun deniz alanları, ekoturizm potansiyeli, anıt ağaçları, orman alanları, tarihi ve sosyal yapısı üzerine incelemelerin toplandığı kitap 222 sayfa ve editörü H ÖZTÜRK.

Kitabın pdfini indirmek için lütfen tıklayınız. (3MB).

Ege Denizi Türkiye Bibliyografyası

( Tükendi )

Ege Denizi Türkiye Bibliyografyası Ege Denizi üzerine yapılan çalışmaların toplandığı ve referansların verildiği kitap 1997 yılı basımı. Editörlüğü B. ÖZTÜRK tarafından yapılan kitap 96 sayfa.

Kitabın pdfini indirmek için lütfen tıklayınız. (8MB)

Karadeniz Türkiye Bibliyografyası

( Tükendi )

Karadeniz Türkiye Bibliyografyası Karadeniz üzerine yapılmış yayına ait referansların toplandığı kitap 1996 yılı basımı. Editörlüğü B. ÖZTÜRK tarafından yapılan kitap 70 sayfa.

Kitabın pdf için lütfen tıklayınız (6MB).